Ej förskott av arv?

2016-07-19 i Förskott på arv
FRÅGA
Hej! Jag har en fråga beträffande förskott på arv. Hur är det om det ena syskonet har en väldigt god relation till sina föräldrar, träffar dem varje vecka och regelbundet får stora summor pengar av dem medan det andra syskonet har en extremt dålig relation till föräldrarna, inte har besökt dem på många år och aldrig får några pengar av dem alls. Kan man inte då utgå från att föräldrarna vill gynna sitt ena barn - och att det inte är meningen att pengagåvorna ska räknas som förskott på arv?
SVAR

Ärvdabalken (ÄB) innehåller regler som gäller arv och testamente.

6 kap. 1 § ÄB stadgar att det som arvlåtaren (föräldrar) under sin livstid ger en bröstarvinge (barn) skall avräknas som förskott på arv såvida inte annat har föreskrivits eller något annat måste antas enligt omständigheterna. Regeln uttrycker en presumtion att gåvor ska ses som förskott på arv.

Presumtionen kan brytas genom att arvlåtaren gör sin vilja tydlig - ett bra sätt är att skriva ett gåvobrev som tydliggör att gåvan inte är ett förskott på arv. Utan ett sådant tydligt viljeuttryck är det svårt att hävda ej förskott eftersom det är en grundprincip i svensk rätt att alla bröstarvingar skall ärva lika mycket.

En annan viktig regel i svensk rätt är att bröstarvingar har alltid rätt till sin laglott, vilket är hälften av arvslotten, 7 kap. 1 § ÄB. Om en gåva ses som förskott på arv läggs dennas värde tillsammans med kvarlåtenskapen vid bouppteckningen/arvskiftet. Därifrån delas kvarlåtenskapen i antal bröstarvinge och det delade beloppet blir arvslotten. Hälften av detta utgör laglotten. I den mån kvarlåtenskapen inte räcker till att bröstarvingar får sina laglott p.g.a. att förskott på arv har skett, kan den som tog emot förskottet bli ersättningsskyldig mot den andra bröstarvingen. En bröstarvinge som vill åberopa förskottsreglerna skall väcka talan inom ett år från att bouppteckningen avslutades, 7 kap. 4 § ÄB.

I ditt fall är just omständigheten att era föräldrar gynnat dig vara anledning till att ditt syskon åberopa förskottsreglerna. Om era föräldrar vill att gåvorna ska ej ses som förskott på arv skall de se till att ha detta i skrift för att undvika framtida oklarheter.

Med vänlig hälsning,

You Jung Lee Törnqvist
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förskott på arv (1198)
2021-03-02 Utgör köp av fastighet till rabatterat pris förskott på arv?
2021-03-02 Kan man skriva förskott på arv för att täcka laglotten?
2021-02-28 Vad händer om förskott på arv inte värderats rätt?
2021-02-28 Kan man ge gåva till barnbarn utan att det presumeras vara förskott på arv?

Alla besvarade frågor (89947)