Efterlevande sambo skabo kvar i gemensam bostad

Hej!

Jag och min sambo har gemensamt köpt en villa. Vi äger 50% var och är solidariskt betalningsansvariga för bolån.

Vi har skrivit skuldebrev eftersom jag betalade kontantinsatsen.

Hur kan vi göra för att efterlevande partner skall kunna bo kvar i odelat bo i huset?

Vi har bägge två barn i tidigare relationer. Inga gemensamma.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.

Situationen du beskriver kan variera beroende på hur mycket tillgångar ni har utöver era andelar i villan.

Om er respektive del i villan utgör hälften eller mindre av er totala förmögenhet kan ni skriva testamenten där ni testamenterar er andel av villan till varandra. Resten av arvet tillfaller barnen.

Om villan utgör mer än hälften av förmögenheten kommer era barn ha rätt till minst en del av den. Där är lösningen ett samboavtal enl. 9 § Sambolagen kombinerat med testamenten. Med denna lösning kan ni dels testamentera villan till varandra, dels avtala att eventuella delar av villan som skulle tillfalla den andra i en bodelning ska ersättas med enskild egendom från den som fortfarande bor kvar i villan.

Med testamenten kan ni också skriva in förbehåll om att villan ska delas lika mellan era respektive barn när även den andra sambon avlider. På så sätt hindrar ni att situationer där någon "stulit" arvet uppkommer.Det är viktigt att ni diskuterar detta med era barn så de förstår vad syftet med detta är och vad ni strävar efter att uppnå.

Hur ni går till väga

För att göra en lösning av denna typ behöver ni skriva testamenten och samboavtal. Det är familjerättsliga dokument där det förekommer en hel del arbete med detaljer. Därför rekommenderar jag att ni kontaktar en professionell familjerättsjurist som hjälper er att reda ut detaljerna i testamenten, avtal och annat som kan tänkas komma upp i situationen.

Det är som bekant för många en obekväm situation att spekulera i förhållandets potentiella upphörande när det precis har inletts, men det lönar sig i längden att ha detta klart.

Jag hoppas detta bringar mer klarhet i situationen

Med vänlig hälsning,

Adam NovakRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning