Efterlevande makes och särkullbarns arvsrätt

2019-12-17 i Arvsordning
FRÅGA
Hej!Jag och min man är gifta. Vi skrev ett äktenskapsförord. Han har ett barn sen tidigare och vi har ett gemensamt barn.Vi ägde varsitt hus när vi träffades, som vi fortfarande står som ägare var för sig på. Vi är skrivna och bor i min mans hus. Jag undrar om min man går bort före mig, vem ärver vad? Och om särkullbarn tagit ut arvslott efter sin far, kan denne kräva något i arv den dagen jag går bort? Eller tillfaller allt vårt gemensamma barn?Tack på förhand!
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ärvdabalken
Arvsrätt regleras i ärvdabalken.

Efterlevande makes arvsrätt
För det fall din make avlider, har du som efterlevande make rätt att ärva kvarlåtenskapen (3 kap. 1 § ärvdabalken). Ert gemensamma barn får en så kallad efterarvsrätt och kan få ut sin arvslott först vid den tidpunkt då du som efterlevande make avlider (2 kap. 1 § ÄB). Ett undantag gäller dock för barn som är arvlåtarens egna (så kallade särkullbarn), vilka har rätt att få ut sin arvslott direkt vid sin förälders död (3 kap. 1 § ÄB). Detta innebär att du i egenskap av efterlevande make och särkullbarnet kommer att dela lika på arvet efter din make (3 kap. 1 § ÄB). Eftersom särkullbarnet redan har fått ut sin arvslott vid sin förälders död, kommer denne inte att ha rätt till arv vid din eventuella senare bortgång (3 kap. 2 § ÄB). Din kvarlåtenskap kommer vid din död enbart att tillfalla ert gemensamma barn (2 kap. 1 § ÄB).

Möjligheten för särkullbarn att avstå sitt arv till förmån för efterlevande make
Särkullbarn har en möjlighet att avstå sitt arv till förmån för den efterlevande maken (3 kap. 9 § ÄB). Detta innebär att särkullbarnet får, liksom ert gemensamma barn, efterarvsrätt. Det blir alltså för särkullbarnet fråga om att "skjuta upp" sitt arv. För det fall särkullbarnet vill avstå sitt arv till förmån för dig, kommer särkullbarnet och ditt gemensamma barn att få ut sina arv först vid din bortgång (3 kap. 1 § och 2 kap. 1 § ÄB).

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Jonna Anderberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1446)
2020-08-07 Vad krävs för att jag ska få ärva min farbror?
2020-08-06 Hur fördelas arvet när en syster är gift med en gemensam kusin?
2020-08-03 Vem ärver enligt arvsordningen?
2020-08-02 Arv vid samägande av fritidshus

Alla besvarade frågor (82647)