Efterlevande makes nya testamente m.m.

Min pappa har avlidit.Han var omgift och hon har 3 egna barn. Jag är ensamt barn pa min pappas sida. Det finns inga gemensamma barn. Det finns ett testamente som säger att makarna ärver varandra och först när båda dött ärver alla 4 barnen lika delar, med ett udantag av en enskild egendom. pa makas sida. Nu efter pappas död har makan skivit ett nytt testamente där hennes tre barn ärver henne. Samtidigt vill man åberopa ÄktB 12.2 i bodelningen efter min pappa. Vad innebär det? jag har fatt förklaringen att 12.2 jämkar giftorättsgodset i bodelningen först. Sedan kommer arvsskifte och testamentet tillämpas. Dvs makan ärver allt nu. Är det riktigt? Eller är det testamentet som jämkas med 12.2 och var och en behaller sitt giftorättsgods. Dvs jag skulle ha rätt till pappas giftorätts gods? Hur kommer testamentet in i bilden?

Lawline svarar

Hej!

När någon som är gift avlider ska, innan arvet fördelas, en bodelning mellan makarna genomföras, 9:1 äktenskapsbalken (ÄktB). Efterlevande make har enligt 12:2 ÄktB rätt att vid bodelningen begära att vadera make behåller sitt giftorättsgods. Att din pappas maka begärt 12:2 innebär såldes att inget delas mellan dödsboet och makan i bodelningen. Det påverkar endast bodelningen, och har således ingen effekt på testamentet.

Din pappas egendom ska således fördelas enligt testamentet, enligt vilket allt ska tillfalla makan med fri förfoganderätt. Du har dock rätt att begära att få ut din laglott, vilket motsvarar hälften av arvet efter din papap, 7:1 ärvdabalken (ÄB). Du måste begära jämkning för utfående av laglott inom 6 månader från att du blivit delgiven testamentet, 7:3 ÄB. Med tanke på att din pappas maka har ändrat sitt testamente för att du på så sätt ska få mindre av arvet i slutänden, är det att rekommendera att du begär din laglott.

Om du begär att få ut din laglott har du redan fått ut mer än vad du enligt testamentet har rätt till i arv efter din pappa, varför ingen rätt till efterarv kvarstår. Det kan dock argumenteras att du ska ha större del i efterarvet genom en tillämpning av 10:7 ÄB. Om makar upprättat inbördes testamente och ena maken genom att upprätta nytt testamente väsentligen rubbar förutsättningarna för den anda makens förordnande så kan det föranleda en annan tolkning av makens förordnande. Du skulle därför kunna hävda att din pappas testamente ska tolkas som att hela efterarvet ska tillfalla dig pga att efterlevande maka upprättat nytt testamente. Om en sådan talan skulle vinna framgång är dock högst oklart, och borde bli en fråga som avgörs efter att din pappas maka gått bort. I dagens läge är det viktigaste att du begär att få ut din laglott.

Äktenskapsbalken hittar du https://lagen.nu/1987:230
Ärvdabalken hittar du https://lagen.nu/1958:637

Vänliga hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Särkullbarn? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning