Efterlevande makes fria förfoganderätts inverkan på efterarvets storlek m.m.

2017-11-01 i Bröstarvinge
FRÅGA
Hej!Min far gick bort för cirka ett år sedan. Efter tvist om testamente har mina särkullsyskon (på min fars sida), fått ut sina laglotter, som sig bör. Min mor har nu alltså "fri förfoganderätt" över resterande kvarlåtenskap enligt 3:1 ÄB. Hon hotar att göra mig (bröstarvinge) arvslös; innebär den fria förfoganderätten i 3:1 att hon kan i praktiken göra mig arvslös?Tack på förhand!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Efterlevande makes arvsrätt och efterarvsrätt för gemensam bröstarvinge
Vid den ena makens död ärver den efterlevande maken som huvudregel all kvarlåtenskap (3 kap. 1 § ÄB). Barn som endast den avlidne maken är förälder till, s.k. särkullbarn, har precis som du säger rätt att få ut sitt arv direkt vid den första makens död enligt (3 kap. 1 § ÄB).

Om de båda makarna haft gemensamma barn ärver den efterlevande maken kvarlåtenskapen med fri förfoganderätt enligt (3 kap. 1 § ÄB). Fri förfoganderätt innebär att den efterlevande maken i princip kan göra vad den vill med arvet förutom att testamentera eller ge bort det. Gemensamma barn har sedan rätt till efterarv när den efterlevande maken går bort. Den dagen din mor går bort har du alltså rätt till efterarv efter din far.

Hur stort blir efterarvet?
Efterarvsrätten motsvarar andelen som den efterlevande makens arv, från den först avlidne maken, utgör i relation till den efterlevandes totala förmögenhetsmassa vid första makens död. Denna kvotdel av allt som den efterlevande maken äger vid sin död bestämmer efterarvets storlek.
Efterarvet är alltså inte bestämt till ett absolut tal utan utgör som sagt en kvotdel av den efterlevande makens förmögenhet och storleken på detta är beroende av hur den efterlevande maken hanterat sin förmögenhet.
Arvet efter din far kan i det skedet därför ha minskat eller ökat beroende på hur din mor har förvaltat förmögenheten.

Rätt till laglott
Som bröstarvinge har du ju även en okränkbar rätt till laglott efter din mor. Bröstarvingar har alltid rätt att få ut sin laglott, vilket begränsar rätten att helt fritt disponera över sina tillgångar genom testamente.
Laglottens värde motsvarar hälften av den arvslott som den legala arvsordningen skulle ge, 7 kap 1 § ÄB. Om en person exempelvis efterlämnar sig 4 barn så är arvslotten en fjärdedel och laglotten en åttondel av personens tillgångar. Rätten till laglott innebär alltså ett slags skydd för bröstarvingar eftersom de därmed inte kan göras helt arvslösa i Sverige.

Laglotten utfaller dock inte automatiskt utan förutsätter att varje bröstarvinge som vill ha ut sin laglott begär jämkning av testamentet inom 6 månader (7 kap 3 § ÄB).

Hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bröstarvinge (464)
2021-09-16 Kan man göra sina egna barn arvlösa?
2021-08-31 Kan man ärva någon som intagit en roll som farförälder men inte är biologisk släkt?
2021-08-30 Kan man göra sitt barn arvlöst genom testamente till förmån för barnbarn?
2021-08-29 Arv från förälder som visade sig vara ickebiologisk far.

Alla besvarade frågor (95785)