Möjligt att ta bort arvsrätt för bröstarvingar?

Hej, Vilka möjligheter finns det för mig att ta bort arvrätten för mina bröstarvingar ? Med vänlig hälsning,

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som utgångspunkt gäller att bröstarvingar ärver den avlidnes kvarlåtenskap (2 kap. 1 § ÄB). Om du inte vill att dina barn ska ärva kan du upprätta ett testamente. För att ett testamente ska vara giltigt krävs det att vissa formkrav uppfylls (10 kap. 1 § ÄB). Formkraven är följande:

  • Testamentet ska vara skriftligt
  • Testamentet ska undertecknas av testator samt bevittnas av två samtidigt närvarande vittnen
  • De två samtidigt närvarande vittnena ska även underteckna testamentet
  • Testamentesvittnena ska veta att det är ett testamente de bevittnar, men de behöver inte se själva innehållet

Kom ihåg att det även finns krav för vem som får vara vittne. Vittnen ska vara minst 15 år och inte lida av en psykisk störning som resulterar i att individen saknar insikt om betydelsen av vittnesbekräftelsen. Utöver detta får i övrigt varken testatorns make, sambo, syskon, släktingar eller svågerlag, och inte heller personer som finns omnämnda i testamentet, vara testamentesvittnen (10 kap. 4 § ÄB).

Däremot, även fast du upprättar ett testamente som lämnar dina bröstarvingar utan arv, finns det en möjlighet för dina bröstarvingar att ändå få ut sin laglott. Laglotten är halva arvslotten (7 kap. 1 § ÄB). Bröstarvingen kan alltså påkalla jämkning för att få ut sin laglott trots att testatorn vill lämna barnen utan arv. Denna skyddsregel finns till för att barnen inte ska lämnas helt utan arv. För att kunna få ut sin laglott krävs dock att bröstarvingarna jämkar testamentet inom sex månader från att de delges testamentet, annars förlorar de rätten till sin laglott (7 kap. 3 § ÄB & 14 kap. 4 § ÄB).

Sammanfattningsvis innebär detta att så länge du upprättar ett giltigt testamente, och dina bröstarvingar inte jämkar detta, lämnas dina bröstarvingar utan arv.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Bröstarvinge? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000