Dödsbodelägare

Jag är 50% delägare till ett hus tillsammans med min mamma. Jag är enda barnet. Min mamma har bott ensam i huset i 15år och amorterat själv, betalt el, vatten och sopor, och bott där helt på egen hand. Jag har bara delägare på pappret och aldrig bott där. Min mamma är pensionär nu - 72 år gammal. Vad händer när hon avlider och fortfarande bor i huset? Blir jag ensam automatiskt betalningsskyldig då? Jag bor på annan ort och är sambo med min flickvän. Jag skulle inte ha råd att bli tvingad att betala på huset ensam. Att flytta till huset är inget alternativ och jag är rädd att en försäljning skulle innebära att jag går back.

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline för din fråga!

Då du är bröstarvinge till din mamma ingår du i första arvsklassen enligt 2 kap 1 § Ärvdabalken (som du finer här). Med det menas att all kvarlåtenskap din mamma äger tillfaller dig, då du inte har några syskon och din mamma inte heller har en make. Oavsett om du äger 50% av huset eller ej kommer därför hela huset att tillfalla dig personligen, detta tillsammans med din mammas övriga egendom.

Det är dödsboet som förvaltar den dödes egendom och i det ingår att betala de kostnader som den avlidne har så länge boets behållning kan täcka dessa skulder. Eftersom du blir ensam dödsbodelägare (förutsatt att din mamma inte har testamenterat egendom till annan part) kommer du ensam förvalta dödsboet. Dödsboet/Du blir alltså skyldig att betala de kostnader som finns för huset, tex el och vatten. Om däremot skulderna för din mors del är större än hennes totala tillgångar kommer de överstigande skulderna att skrivas av.

Vill du behålla huset kan du självklart försöka förhandla om detta med banken så att du får längre amorteringsperiod och därmed lägre månadskostnad. Detta är ett rättsförhållande mellan dig och banken och därför ingenting som regleras i lag.

Sammanfattningsvis kan alltså sägas att oavsett om du äger 50% eller inte så är det du som bröstarvinge som övertar hela huset. Du väljer sedan själv om du vill behålla huset eller inte. Behåller du huset är du betalningsansvarig för husets kostnader. Jag förstår ditt problem att du kanske får mindre för den del som du betalt. Tänk dock på att när du säljer det efter din mor så får du hela husets värde själv, den summan är förhoppningsvis större än vad du gav för dina 50%.

Jag hoppas det var svar nog på din fråga

Vänliga hälsningar

Eric BrinckRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Bouppteckning och arvsskifte? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000