Det förstärkta laglottsskyddet

2016-07-26 i Laglott
FRÅGA
Hej!Jag har en bror, som har ett barn, och en syster som har två. Själv har jag inga barn. Nu vill vår gamla pappa ge 50.000 var till de tre barnbarnen. Jag visste inget om detta förrän min bror, som har hand om pappas ekonomi, talade om det. Men han sa samtidigt att man inte kan göra så för det skulle vara orättvist mot mig. Det får bli ett förtida arv till oss tre syskon i stället, enligt min bror. Då blev min syster sur eftersom det skulle minska på beloppet till hennes två söner. Till saken hör att pappa nog ger bort allt han har nu, kvar är förmodligen bara så det räcker till begravning etc. Min fråga är alltså: kan man ge bort nästan allt man har och då i stort sett göra ett barn arvlöst?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När en person under sin livstid ger gåvor till en bröstarvinge (barn eller barnbarn) räknas gåvan som förskott på arv, om det inte uttryckligen stadgas i ett gåvobrev, eller framgår av omständigheterna i övrigt, att gåvan inte utgör förskott på arv, se ÄB 6:1, här.

För att undvika att personer gör en eller flera bröstarvingar arvlösa finns det förstärkta laglottsskyddet reglerat i ÄB 7 kap. 4 §. Bestämmelsen omfattar gåvor som till sitt syfte är att jämställa med ett testamente. En förutsättning för att regeln skall kunna tillämpas är att givarens avsikt med gåvan kan antas vara att han eller hon velat fördela sin kvarlåtenskap. Om ÄB 7 kap. 4 § anses tillämplig i detta fall (vilket den bör göra) har du rätt till din laglott enligt ÄB 7 kap 3 § efter att ha påkallat jämkning. Den lagstadgade laglotten består av hälften av arvslotten, dvs. hälften av vad du skulle ärvt om gåvan aldrig givits.

Hoppas du fick svar på din fråga, och lycka till!

Med vänlig hälsning,

Fanny Karlsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Laglott (766)
2020-09-21 Ärver man en förälder trots ingen kontakt?
2020-09-17 Har bortadopterade barn kvar sin arvsrätt?
2020-09-13 Laglott och testamente
2020-09-12 Hur beräknar jag laglotten när min make avlidit?

Alla besvarade frågor (84485)