Datum för uppsägningstidens slut

FRÅGA
Hej.Jag har på egen begäran sagt upp mig från en tillsvidareanställning måndagen den 18/7-16 pga nytt arbete.Är uppsägningstiden 4 veckor eller en kalendermånad?Jag har bett om att min sista dag hos min nuvarande arbetsgivare ska vara fredagen den 12/8. (efter 4 fullt jobbade veckor), men min arbetsgivare vägrar och kräver att jag ska vara kvar tom onsdagen den 17/8.Vad gäller?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Det är praxis sedan länge att det är kalendermånad som man syftar på när man pratar om en (eller flera) månads uppsägningstid.

Det är därmed samma dag i månaden som arbetstagaren överlämnar uppsägningen som sedan ska vara sista anställningsdag i den månad uppsägningstiden löper ut. i ditt fall så upphör din anställning därmed vid arbetsdagens slut den 18 augusti i och med att du sa upp dig den 18 juli.

Med vänlig hälsning

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1768)
2021-05-07 Uppsägningstid vid provanställning
2021-05-06 Hur lång uppsägningstid har jag om man arbetat väldigt länge i företaget?
2021-05-06 Kan jag säga upp ett sommarvikariat som ännu inte påbörjat?
2021-05-04 Finns det undantag från turordningsreglerna i LAS?

Alla besvarade frågor (92043)