Condictio indebiti, får man ta ut avgift för återbetalningen?

FRÅGA
Ett taxiföretag har samma kontonummer som en försäkring, men taxiföretaget har bg och försäkringen pg. Nu har jag vid tre tillfällen råkat betala in på bg istället för pg vilket innebär att jag betalat närmare 5000kr till taxiföretaget. Fick tag på företaget idag och han informerar att det är många som sätter in fel och pratade massor om att jurister, polisen mm sen avslutade han med att han kommer ta 10% för att föra över pengarna. Är det rätt? Tänker att han bör föra över hela summan då han säger att han märkt att pengar kommit in fel på hans konto?Vad kan man göra?
SVAR

Hej,
tack för att du vänder dig till oss med din fråga.

När en betalning skett av misstag finns det en princip i svensk rätt som kallas condictio indebiti. Huvudregeln vid misstagsbetalningar är att pengarna i sin helhet ska gå åter. Mottagaren har återbäringsskyldighet. Mottagaren kan få behålla betalningen om han eller hon i god tro inrättat sig efter betalningen. Med inrättat sig efter betalningen menas till exempel att mottagaren till exempel förbrukat pengarna. Mottagaren måste varken insett eller bort inse att betalningen var ett misstag. Ett så stort belopp till ett Taxiföretag som ofta får misstagsbetalningar p.g.a. sitt bankgironummer måste anses inse att betalningen var ett misstag. Om du dessutom snabbt meddelat företaget ditt misstag ligger du ännu bättre till.

Du har rätt till beloppet i sin helhet. Det finns enligt min mening ingen rätt att ta ut en avgift enligt principen condictio indebiti. Förklara detta gärna för företaget, i annat fall kan du stämma dem i tingsrätten.

Med vänliga hälsningar

Daniel Scharff
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (391)
2020-09-15 Vad innebär ''din betalning är upphävd'' ?
2020-09-11 Vad innebär borgen vid ett bilköp?
2020-08-31 Kan man ärva om man har skulder och kan man ge bort arv till närstående för att undvika utmätning?
2020-08-31 Avskuren rådighet och besittningsförändring

Alla besvarade frågor (85525)