Byte av barns efternamn - förälders samtycke?

2020-01-31 i Barnrätt
FRÅGA
Hej! Mina barnbarns mamma, min dotter, har gift sig med en man som ej är barnens pappa. De vill nu byta till sin mammas och deras styvpappas efternamn. De har inte haft kontakt med sin pappa på 8 år. Barnen är nu 9 år. De kommer inte träffa pappan på ca 12 år då han sitter i fängelse fram till dess.Kan de få byta efternamn trots att egen vårdnad för mamman ej har gått igenom ännu?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tänker börja med att förklara vad som gäller då vårdnaden fortfarande är gemensam, för att gå vidare med vad som gäller om din dotter skulle få ensam vårdnad.

Regler om namnbyte finns i lag (2016:1013) om personnamn. Även bestämmelser i föräldrabalken (FB) är relevanta.

Vårdnadshavares rätt att bestämma

Nedan redogörs för vad som gäller om namnbytet sker då föräldrarna har gemensam vårdnad.

Vårdnadshavare har en rätt och skyldighet att bestämma i barnens personliga frågor (6 kap. 11 § FB). Detta ska vårdnadshavarna bestämma om tillsammans (6 kap. 13 § FB). Det gäller även vid ett eventuellt namnbyte. Då föräldrarna har gemensam vårdnad ska dessa tillsammans bestämma om ett eventuellt namnbyte och det är inte möjligt att genomföra det mot en vårdnadshavares vilja.

Vad gäller vid ensam vårdnad?

Nedan redogörs för vad som gäller om din dotter får gemensam vårdnad.

Även om din dotter har ensam vårdnad, så krävs som utgångspunkt fortfarande pappans samtycke för att barnen ska få byta efternamn. Domstolen kan dock besluta att de ska få lov att byta efternamn utan pappans samtycke då detta anses vara till barnens bästa. (34 § lagen om personnamn) Huruvida det är aktuellt för domstolen att besluta om namnbyte utan vårdnadshavares godkännande beror på omständigheterna i det enskilda fallet och är något jag inte kan få en rättvis bild över utan att ha tillgång till mer detaljerad information.

Barnen kan själva byta när de fyllt 18 år

En person som fyllt 18 år kan fritt byta till en förälders efternamn, även utan föräldrars samtycke (9 § lagen om personnamn).

Sammanfattningsvis

Vid gemensam vårdnad ska vårdnadshavarna tillsammans besluta i frågor som rör barnet. En namnändring kan då ske endast om båda vårdnadshavarna samtycker till det. Om din dotter skulle få gemensam vårdnad, krävs som huvudregel fortfarande pappans samtycke. Det finns däremot en viss möjlighet att få ett namnbyte godkänt av domstol om rätten anser det vara till barnets bästa. Om namnbytet inte skulle vara möjligt att genomföra nu, kan det vara bra att veta att barnen själva kan genomföra ett namnbyte när de fyllt 18 år.

Du kan läsa mer om ansökan till Skatteverket här.

Hoppas du känner att du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Anna Johannesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1520)
2020-09-25 Vad ska barnbidraget gå till och vad har föräldrarna för ekonomiskt ansvar?
2020-09-21 Kan man anmäla socialtjänsten för att ha skrämt ett barn?
2020-09-20 Skyldigheter och rättigheter - oönskad graviditet
2020-09-14 Får en 16-åring ge pengar till sitt yngre syskon?

Alla besvarade frågor (84341)