FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 31/03/2022

Brott mot lojalitetsplikten - följder?

Hej,

vi har en anställd som det nu kommit fram att hen har sido fakturerat tjänster via Frilans finans .

Det är tjänster som ingår i hans ordinarie arbete som anställd och tjänsterna skulle annars utförts via vårt företag . Detta har pågått med flera olika kunder och under flera års tid då han fortfarande arbetade hos oss.

Summan uppgår till ca 450.000 kr och arbetet är utfört på företagets arbetsplats.

Kan detta anses som trolöshet mot huvudman/ bedrägeri.

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Denna fråga handlar om i vilken utsträckning en arbetstagare får bedriva konkurrerande verksamhet under anställningen, även möjligheterna till att starta en verksamhet efter anställningen kommer att beröras eftersom de är av relevans. Regler för detta finns i lagen om anställningsskydd (LAS) och i lag om skydd av företagshemligheter (FHL). Vad gäller brottet bedrägeri är detta inte aktuellt eftersom förhållandet mellan er är civilrättsligt och faktureringarna inte kan betraktas som brottsliga/hänförliga till bedrägeribrottet.

Lojalitetsplikt

Under anställningstiden omfattas arbetstagaren av en lojalitetsplikt mot arbetsgivaren, vilket bl.a. innebär att denna inte ska bedriva eller främja konkurrerande verksamhet som kan skada arbetsgivaren. En konsekvens av att bryta mot lojalitetsplikten är att arbetstagaren riskerar att bli uppsagd 7§ LAS eller avskedad 18§ LAS samt bli skadeståndsskyldig mot arbetsgivaren. Hur omfattande lojalitetsplikten sträcker sig varierar inom olika yrken och kan även bero på vilken ställning den anställde har - ju mer ansvar desto längre sträcker sig lojalitetsplikten. Vi har på Lawline tidigare besvarat liknande frågor och för att få en djupgående analys av lojalitetsplikten och vad den innebär, rekommenderar jag att du läser igenom detta svar. Jag kommer att i mitt svar endast redogöra för det relevanta och hålla allt kort och begripligt.

Vad omfattas som "konkurrerande verksamhet?

När det gäller konkurrerande verksamhet är det viktigt att betona att brott mot lojalitetsplikten kan föreligga redan innan själva verksamheten startas. Det räcker med att det finns planer på att bedriva konkurrerande verksamhet och att det föreligger risk för skada för arbetsgivaren. Lojalitetsplikten slutar att gälla när anställningen upphör om det inte finns en konkurrensklausul i ditt anställningsavtal. Det är exempelvis väldigt vanligt att arbetstagare förbjuds att bedriva konkurrerande verksamhet en tid efter att anställningen upphört.

Även om en anställning har upphört, och det inte föreligger en konkurrensklausul, så måste lagen om skydd av företagshemligheter beaktas när arbetstagaren startar konkurrerande verksamhet. Som företagshemlighet räknas information som en näringsidkare håller hemlig eftersom att den vid spridning skulle kunna skada verksamheten 2 § FHL. En arbetstagare som på något sätt nyttjar eller bereder sig tillgång till företagshemligheter som kan orsaka skada för sin arbetsgivare riskerar att bli skadeståndsskyldig mot arbetsgivaren, enligt samma lag.

Lojalitetsplikten tillämpad i ditt fall

Din beskrivning tyder på att den anställde under arbetstid fakturerar för uppgifter på ett sätt som direkt konkurrerar och står i strid med arbetsgivarens verksamhet. Under tiden som en anställd fortfarande arbetar kvar hos sin arbetsgivare ska man i regel inte starta upp/ägna sig åt någon liknande verksamhet eftersom att detta kan leda till att den anställde i värsta fall blir avskedad. Man bör ha i åtanke att det i vissa fall räcker med att det bara finns enstaka planer på att starta konkurrerande verksamhet för att det ska föreligga brott mot lojalitetsplikten. Detta gäller även om det rör sig om en bisyssla som sker i en betydligt mindre omfattning.

Det finns även möjlighet att arbetsgivaren kräver den anställde på skadestånd om den konkurrerande verksamheten orsakar intäktsförluster eller annan ekonomisk skada för arbetsgivaren. Enligt min bedömning är det fråga om 450000 kronor som egentligen borde ha gått till företaget, vilket torde utgöra underlag för skadeståndsanspråk.

Sammanfattning

Som utgångspunkt ska man som arbetstagare vara försiktig med att starta/bedriva konkurrerande verksamhet mot sin arbetsgivare. Såsom det ser ut i detta fall verkar det som att den anställde i brott mot lojalitetsplikten fakturerat för tjänster genom frilans finans för summor som egentligen har upparbetats inom tjänsten och som ska intas som intäkter inom företaget. Det ska därmed vara möjligt att rikta skadeståndsanspråk om det går att bevisa skadans storlek, en adekvat kausalitet mellan handlingen och skadan, vårdslöshet/culpa från den anställde och slutligen brott mot lojalitetsplikten.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Daniel Elipas GobraeelRådgivare
Hittade du inte det du sökte?