Bröstarvinges rätt att närvara vid bouppteckning

FRÅGA
Min dotters far dog för 3 månader sedan. Han hade 3 barn med olika kvinnor. Min dotter har ej kallats till bouppteckning. Min fråga kan någon av de andra barnen sköta bouppteckningen och medvetet ej meddela min dotter? Är det lagligt och hur kan min dotter agera för att få sin laglott?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Eftersom din fråga handlar om arvsrätt så blir Ärvdabalken (ÄB) aktuell.

Då det inte framgår av din fråga hur gammal din dotter är kommer jag att utgå från att hon är myndig. Om din dotter är omyndig så företräds hon istället av dig i egenskap av hennes förmyndare (10 kap. 2 § Föräldrabalken).

Din dotters rätt att ärva sin far

Din dotter är arvsberättigad eftersom hon är bröstarvinge (dvs barn) till sin far (2 kap. 1 § ÄB). Din dotter har därför rätt att få ut sin laglott, vilket utgörs av halva arvslotten, (7 kap. 1 § ÄB). Detta innebär att om den kvarlåtenskap som hennes far efterlämnar utgörs av 100% så har din dotter samt hennes två syskon har rätt att tillsammans dela på 50% av detta - även om ett testamente har upprättats. Din dotter kan alltså inte göras arvslös.

Hur genomförs bouppteckningen?

Eftersom din dotter är berättigad till arv efter sin far så blir hon en delägare i dödsboet (18 kap. 1 § ÄB). Alla dödsbodelägare ska kallas till ett möte för bouppteckningen och detta ska göras i god tid (20 kap. 2 § ÄB). De som närvarar under bouppteckningen ska föras in i ett protokoll och om din dotter inte har närvarat så ska det finnas ett bevis på att en kallelse har gått ut till henne inför detta möte (20 kap. 3 § ÄB). Bouppteckningen är ogiltig om detta inte har gjorts och kommer då att behöva göras om.

Vad kan din dotter göra?

Om din dotter inte har kallats till bouppteckningen så får den inte heller registreras av Skatteverket (20 kap. 9 § tredje stycket ÄB). Mitt råd är därför att be din dotter kontakta Skatteverket så att en s.k tilläggsbouppteckning kan göras där samtliga dödsbodelägare närvarar om en bouppteckning redan har skett.

Sammanfattning

Eftersom din dotter är bröstarvinge är hon berättigad till sin laglott vilket innebär att hon inte kan göras arvslös. Som arvinge är hon dödsbodelägare och har rätt att närvara vid en bouppteckning. Om hon inte närvarat vid denna och det inte kan styrkas att hon blivit kallad kan hon kontakta Skatteverket för att begära att en tilläggsbouppteckning görs.

Jag hoppas att detta gav dig svar på dina frågor!

Vänligen,

Evelina Sjöberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (982)
2020-08-06 Särkullbarn tar egendom från dödsboet, är detta straffbelagt?
2020-08-06 Skatteskuld för avslutat dödsbo?
2020-07-29 Hindra delägare från att rota i dödsbo?
2020-07-22 Glömt att ta upp ett lokalhyreskontrakt i bouppteckningen

Alla besvarade frågor (82647)