Bröstarvingars laglott

2020-03-05 i Laglott
FRÅGA
Som dödsbodelägare har jag tagit del av ett testamente där min tidigare avlidna farbror och hans nu avlidna hustru testamenterar all kvarlåtenskap till Cancerfonden. De hade inte några egna barn, ej heller föräldrar i livet. Däremot finns syskon och många syskonbarn i livet. Min fråga är om jag som syskonbarn, som alltså inte är bröstarvinge, har juridisk rätt att få min laglott oavsett vad testamentet säger. Det finns inte som jag ser det några oklarheter kring testamentet, dvs det är bevittnat enl praxis.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Svaret framgår av 7 kap 1 § ärvdabalk. Där stadgas att hälften av den arvslott som enligt lag tillkommer bröstarvinge, utgör dennes laglott. Detta innebär att laglott endast tillfaller bröstarvingar, d v s den avlidnes barn 2 kap 1 § ärvdabalk. Andra arvingar än bröstarvingar kan således göras arvslösa genom testamente.

Sammanfattningsvis innebär detta att du inte har någon laglott att utkräva.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Måns Hellberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Laglott (766)
2020-09-21 Ärver man en förälder trots ingen kontakt?
2020-09-17 Arvsrätt adoptivbarn
2020-09-13 Laglott och testamente
2020-09-12 Hur beräknar jag laglotten när min make avlidit?

Alla besvarade frågor (84367)