Brf:s villkor med fläckfritt belastningsregister

2021-09-14 i Bostadsrätt
FRÅGA
Är det lagligt för en bostadsrättsförening att införa i sina stadgar, att alla nya medlemmar ska uppvisa fläckfritt utdrag ur brottsregistret för att bli medlem i föreningen?Mvh Fredrik
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag tolkar din fråga som att du vill jag ska berätta vilka lagar som kan vara relevanta för att bedöma om man får ha ett krav på medlemmar i en bostadsrättsförening att de ska kunna visa ett utdrag ur belastningsregistret.

Vad som avgör

En central lag för bostadsrättsföreningar är bostadsrättslagen. Frågan om en person ska antas som medlem ska avgöras av föreningens styrelse utifrån de villkor som anges i föreningens stadgar och bestämmelserna i 2 kap. bostadsrättslagen (2 kap. 1 § bostadsrättslagen).

Giltiga villkor

Vissa stadgevillkor är utan verkan (2 kap. 2 § bostadsrättslagen). Tre punkter tas upp i lagen, varav det sista är att villkoret är oskäligt med hänsyn till sitt innehåll eller på annat sätt (2 kap. 2 § bostadsrättslagen).

Diskrimineringsgrund

Stadgevillkor kan även vara ogiltiga eller bestridas för att de är diskriminerande. För att något ska räknas som diskriminering behöver handlandet dels bedömas uppfylla kraven för diskriminering, dels måste det finnas en diskrimineringsgrund. Diskrimineringslagen är tvingande och diskriminerande avtal är utan verkan i den del som de är diskriminerande (1 kap. 3 § diskrimineringslagen (DL)). Det finns flera olika typer av diskriminering (1 kap. 4 § DL). Diskrimineringsgrunderna är kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder (1 kap. 5 § DL). Min bedömning är att ett "fläckfritt" utdrag ur belastningsregistret inte träffas av någon diskrimineringsgrund. Därför är det inte heller fråga om diskriminering i diskrimineringslagens mening.

Sammanfattning

Det kan var ett ogiltigt villkor för att det är ett oskäligt villkor med hänsyn till sitt innehåll eller på annat sätt (2 kap. 2 § bostadsrättslagen). Min bedömning är att det inte kan anses vara diskriminering eftersom det inte träffar någon diskrimineringsgrund, vilket är en förutsättning för att det ska vara fråga om diskriminering. För att avgöra om villkoren i stadgarna är ogiltiga behövs vidare utredning och granskning av föreningens stadgar. Utifrån uppgifterna i din fråga är det vad jag kan säga just nu. Du är välkommen att höra av dig igen om du fortfarande har frågor utifrån just dina omständigheter.

Jag hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Felix Höglund
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bostadsrätt (1247)
2021-10-24 Hur tar man del av uppgifter om bostadsrätter?
2021-10-01 Störningar i bostadsrätt
2021-09-27 Köpa bostadsrätt i befintligt skick och köparens undersökningsplikt
2021-09-25 Kan en bostadsrättsförening neka köpare medlemskap på grund av låg inkomst?

Alla besvarade frågor (96515)