Bouppteckningsskyldighet och skulder i dödsboet

FRÅGA
Hej!Jag har frågor gällande bouppteckning. Min mamma har gått bort och om vi vet att det inte finns några tillgångar måste vi verkligen göra en bouppteckning? OM det skulle finnas något sparande på hennes konto ska det gå till hennes make. Andra delen är om det finns en tjänstepension som i detta fall då skulle vara den enda tillgången finns det någon möjlighet för skuldbolag ( som kronofogden) att komma in och ta den från dödsboet ( vilket kommer tillfalla pappa)?Tacksam för svar!Tack på förhand!
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bouppteckningsskyldighet när någon avlider

När en person går bort måste dödsboet upprätta en bouppteckning som sedan ska skickas in till Skatteverket senast tre månader efter dödsfallet. Skatteverket kan dock efter ansökan förlänga tiden innan vilken bouppteckningen ska skickas in om det finns skäl som talar för att dödsboet behöver längre tid på sig (20 kap. 1 § Ärvdabalken). Men detta anstånd med att inkomma med bouppteckningen betyder inte att man inte behöver upprätta en bouppteckning. Ni kan alltså inte undvika att upprätta en bouppteckning även om det inte finns några tillgångar i dödsboet.

Skulder betalas med tillgångarna i dödsboet

Om den avlidne har skulder ska dessa betalas med tillgångar som finns i dödsboet. I princip får all egendom som tillhör eller ska anses tillhöra den avlidne utmätas. Därför kan även tjänstepensionen utmätas för den avlidnes skulder.

Vill du ha mer hjälp är du välkommen att skicka in en ny fråga eller boka tid direkt på hemsidan med en av våra jurister.

Johanna
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?