Bostadsrättslagen - 9 kap. 15-16§§

Hej! Jag undrar om ni skulle kunna hjälpa mig med en fråga om vid försämring av bruksvärdet av min bostadsrätts lägenhet och då en ev ersättning pga av detta. Jag bor på nederbotten mot innergård. Jag har endast 2 fönster i vardagsrummet/köket (öppen planlösning) som vetter ut mot gården. Nu vill min granne i lägenheten ovanför undersöka om han kan få bygga balkong över en av mina 2 fönster. Detta kommer troligt att stjäla mycket av det lilla ljus jag får in i lägenheten idag. Min undran är hur mycket detta kan påverka bruksvärdet negativt av min lägenhet samt vilken rätt till ersättning jag kan få av detta? Fråga 2 är om denna ersättning då kommer från föreningen eller om den kommer från min granne som bygger balkongen? Jag är jättetacksam om ni skulle kunna hjälpa mig med mina funderingar! Stort tack för hjälpen! Vänligen, Berit P

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du har vänt dig till Lawline med dina frågor!

Det är omöjligt för mig att besvara hur mycket som bruksvärdet på din bostadsrättslägenhet kan försämras av det eventuella balkongbygget. Det är en mäklare bättre lämpad att göra än jag. 

Enligt 9 kap. 15§ bostadsrättslagen skall föreningsstämman fatta beslut som rör väsentliga förändringar av föreningens hus eller mark. Ett balkongbygge torde rimligen falla innanför väsentlighetsrekvisitet. Därför skall frågan om detta balkongbygge tas av föreningsstämman. Det finns även uttryckt i utredningen till lagen att det ankommer på just föreningsstämman och inte styrelsen att fatta beslut om tillbyggnader. Se SOU 1988:14 s. 138.

Således är utgångspunkten att balkongbygget skall handläggas av föreningsstämman. Enligt 9 kap. 16§ bostadsrättslagen sägs att hyresnämnden skall godkänna ett beslut om det inte framstår som otillbörligt för någon bostadsrättshavare om "beslutet innebär att en lägenhet som upplåtits med bostadsrätt kommer att förändras (...), skall bostadsrättshavaren ha gått med på beslutet. Om bostadsrättshavaren inte ger sitt samtycke till ändringen, blir beslutet ändå giltigt om minst två tredjedelar av de röstande har gått med på beslutet och det dessutom har godkänts av hyresnämnden. (Ur lagtexten till 9 kap. 16§ bostadsrättslagen)

RÄTTSLÄGET ENLIGT RH 2001:24

Som du ser ovan krävs det, enligt lagtexten, att det är DIN lägenhet som förändras av en ombyggnadsåtgärd. Emellertid har hovrätten slagit fast i RH 2001:24 att detta inte skall tolkas bokstavligen. De hävdade att även om en lägenhet inte direkt förändras så kan lägenheten förändras i "menlig mening" - alltså själva skyddssyftet med bestämmelsen. 

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Bostadsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”