Bodelning samboförhållande

2016-08-29 i Sambo
FRÅGA
Vad händer on min sambo avlider,vi har ett gemensamt barn och han har två sen tidigare. Vi bor i villa som han äger
SVAR

Hej och tack för din fråga till oss på Lawline!

Allmänt

Förhållandet mellan sambos vid exempelvis separation eller den ene sambons död regleras i sambolagen, se här.

Efterlevande sambon

Som utgångspunkt vid en sambos död ärver parterna inte varandra, detta såvida inte ett testamente upprättats. När ett samboförhållande upphör pga att den ene avlider sker en bodelning på samma sätt som vid en separation. Som utgångspunkt sker inte en bodelning såvida inte den efterlevande begär detta, se här. Det är endast den efterlevande sambon som kan begära bodelning, alltså inte exempelvis arvingarna till den avlidne sambon.

Gemensamt barn

Reglerna om arv återfinns i ärvdabalken, se här.. Enligt reglerna i denna är närmaste arvingar avkomlingar, alltså bröstarvingar som får lika del i arvet. Barnen ärver då egendom som inte klassats som samboegendom samt den avlidne sambos andel i samboegendomen, se här. Eftersom sambo saknar arvsrätt innebär detta att kvarlåtenskapen tillfaller arvingarna direkt.

Villan

Vid en bodelning ska alltså gemensam bostad och gemensamt bohag delas upp lika mellan parterna. Denna bostad och bohag kallas samboegendom om den förvärvats för gemensam användning, se här. Under förutsättning att det inte finns samboavtal är alltså villan inte samboegendom och kommer inte att ingå i bodelningen. Jag utgår alltså ifrån att din sambo ägde villan innan ni samboförhållandet påbörjats, varför den inte kan anses som gemensamt förvärvad.

När det gäller bostad finns det särskilda regler, se här. Den sambo som bäst behöver bostaden eller bohaget har rätt att få denna egendom i avräkning på sin lott eller, om värdet är ringa, utan avräkning. Förutsättningen för att ett sådant övertagande ska ske är att det med hänsyn till omständigheterna i övrigt kan anses skäligt.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Lejla Alic
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo (484)
2021-05-31 Sambo och testamente gällande barn
2021-05-15 Vad händer med bohag vid en sambos död?
2021-05-08 Sambo avlider - vem får bostaden?
2021-05-05 Ärver sambos varandra om det finns ett testamente?

Alla besvarade frågor (93069)