Bodelning och arvsskifte vid ena makens död

FRÅGA
Hej,Jag har en summa pengar på ett sparkonto i mitt namn. Jag är gift och har flera barn tillsammans med min make. Om jag skulle dö, vem får då tillgång till dessa pengar? Är det min man, eller delas pengarna upp bland mina barn? Blir det i så fall krångligt, eller kommer min man kunna enkelt gå in på banken och föra över pengarna till sitt eget konto? Jag vill helst att antingen min man får tillgång till pengarna, eller ett av mina barn, jag vill inte att pengarna automatiskt delas upp bland barnen. Berätta hur detta fungerar, om vi hypotetiskt säger att jag dör och samtliga i min familj (man + barn) fortfarande är i livet. Tacksam för svar.
SVAR

Hej, kul att du valt att vända dig till oss på Lawline för att få svar på din fråga!

Regler om makars egendom vid ena makens bortgång finns i äktenskapsbalken (ÄktB) och ärvdabalken (ÄB).

Det första som sker vid en makes bortgång är en bodelning. Vid bodelningen utreds vilken egendom i din och din makes hem som är gemensam dvs. giftorättgods och vilken som är enskild. Enskild egendom är personliga saker t.ex. fritidsartiklar, kläder, smycken och annat som använts och införskaffats för att enbart brukas av den ena maken, se 7 kap. 2 § ÄktB. Pengarna på sparkontot är giftorättgods, om ni inte genom äktenskapsförord har kommit överens om/i framtiden kommer överens om, att den ska vara enskild, se 7 kap. 1 § ÄktB, 7 kap. 2 § 1 p. ÄktB och 7 kap. 3 § ÄktB. Den enskilda egendom separeras från giftorättgodset och ska inte ingå i bodelningen. Giftorättgodset delas lika. Den efterlevande maken får ena delen och andra delen går till dödsboet. Dödsboet är den döde makens arvingar. Till dödsboet tillkommer också den döde makens enskilda egendom. All egendom i dödsboet kallas kvarlåtenskap.

Nu ska ett arvskifte ske och kvarlåtenskapen delas upp. Huvudregeln är att efterlevande make ärver hälften av kvarlåtenskapen med full äganderätt och hälften med förbehåll för de gemensamma barnen.

T.ex. Efter bodelningen är efterlevande makens totala förmögenhet 1000 000 kr och dödsboets totala förmögenhet 2000 000 kr. Efterlevande make ärver 1000 000 kr med full äganderätt och 1000 000 kr med förbehåll för barnens rätt till efterarv. De 1000 000 kr som barnen har rätt att ärva utgör 1/3 av efterlevande makens totala förmögenhet. När den efterlevande maken dör, har dennes förmögenhet minskat till en kvarlåtenskap på 1500 000 kr. Barnen har rätt till 1/3 av kvarlåtenskapen i efterarv, från den tidigare bortgångna maken. Barnen ärver 500 000 kr i efterarv. Efterarvet delas lika mellan barnen. I Sverige har vart barn rätt till sin "laglott" och alla barn har rätt till en lika lott dvs. ett lika stort arv, se 2 kap. 1 § 2 st. ÄB och 7 kap. 1 § ÄB.

Varken bodelningen eller arvsskifte sker automatiskt. Dessa två procedurer kan skötas internt inom familjen. Annars finns jurister utbildade till boutredningsmän som kan anlitas.

Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!

Vega Schortz
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?