Blir våra barns arv enskild egendom?

FRÅGA
Hej! Min fru och jag undrar om våra söner med automatik ärver oss vid dödsfall, trots att de är sambo? Vi vill att de ska ärva oss och förfoga över tillgångarna som enskild egendom. Behöver vi skriva ett särskilt testamente kring detta?
SVAR

Hej och tack för att du kontaktar Lawline med din fråga.

Som jag förstår dig så är barnen som du och din fru har gemensamma, det innebär att dom ärver er, men först när ni båda är döda (3:1 ärvdabalk). När en av er dör ärver du och din fru varandra, barnen ärver er båda först när ni båda har dött (2:1 ärvdabalk). När barnen ärver blir egendomen inte enskild, om ni inte skriver ett testamente som anger att egendomen ska vara enskild. Vill ni att egendomen ska vara enskild kan ni upprätta ett testamente och skriva att barnens arv ska vara enskild egendom(9:1 ärvdabalk). All egendom som ägs av en sambo är inte samboegendom (3 § sambolag). Samboegendom är bara bostad och bohag som införskaffats för gemensamt bruk. Det innebär att så länge som era barn är sambos så blir ett arv efter er bara samboegendom om ert barn skaffar bostad eller bohag till sig och sin sambo för pengarna.

Tack för att du kontaktade Lawline, behöver du mer rådgivning kan du ringa till oss på Lawline, 08-533 300 04. Vi svarar på samtal måndag-fredag 10:00-16:00.

Ebba Ekstrand
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2548)
2020-02-18 Köpa lägenhet som kan bli samboegendom?
2020-02-17 Har min sambo rätt till min bostadsrätt?
2020-02-17 Kan vår dotters kille få rätt till hälften av lägenheten om de separerar, trots att vi är delägare i den?
2020-02-17 Ska lägenhet som en sambo äger delas lika vid bodelning?

Alla besvarade frågor (77203)