Blir min make skuldsatt om mitt AB går i konkurs?

2018-09-02 i Konkurs
FRÅGA
Hej! Jag har startat ett AB och vi har (delägarna) skrivit ett kompanjonsavtal. Nu skulle min man och jag skriva ett äktenskapsförord. I detta står att all egendom som jag har äganderätt i företaget, all avkastning är förvärvarens (min) egendom som den andre saknar giftorätt i. Då undrar min man vad som gäller om det blir konkurs? Så de inte då kan ta tex "hans" pengar, aktier... Eller måste vi skriva något mer? Eller blir det automatiskt mina skulder då vid en konkurs eftersom vi skrivit äktenskaps förord gällande bolaget.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar frågan som så att du har ett aktiebolag tillsammans med någon annan än din man.

Oavsett om ni har skrivit ett äktenskapsförord så stadgar 1 kap. 3 § äktenskapsbalken att varje make svarar för sina egna skulder. Det innebär att om du ådrar dig skulder så åligger det endast dig att betala dem.

Fördelen med ett aktiebolag är att aktieägarna inte blir personligt ansvariga för företagets skulder i samma utsträckning som för en enskild filma vilket framgår av 1 kap. 3 § aktiebolagslagen, dock finns vissa undantag som jag inte nämner här men som du kan läsa mer om genom att klicka här. Dessutom är det inte ovanligt att bankerna kräver att firmatecknaren går i borgen för företaget och att man på så vis ådrar sig ett betalningsansvar vid en eventuell konkurs. Oavsett hur du gjort så gäller att det är du och inte din man som svara för dina skulder.

Om Kronofogdsmyndigheten påkallar utmätning av din egendom så är din makes enskilda egendom skyddat genom äktenskapsförordet. Skulle utmätning av ert gemensamma bohag, dvs. lös egendom bli aktuellt så finns en presumtion i 4 kap. 19 § utsökningsbalken som innebär att allting som finns i gäldenärens (d.v.s. den som är skyldig pengar) besittning tillhör denne, dock räcker det att det framgår att egendomen tillhör din man för att han ska få behålla denna. Att det ska framgå är ett lågt ställt beviskrav och äktenskapsförordet är ett skydd som är mer än tillräckligt.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Oskar Johansson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konkurs (273)
2021-12-21 Kan jag förlora min bil som står parkerad på ett område som tillför en firma som går i konkurs?
2021-12-02 Hur får jag tillbaka mina pengar när företaget har gått i konkurs?
2021-11-21 Förmånsrätt vid konkurs
2021-11-05 Vad händer med mitt lån till ett företag som går i konkurs?

Alla besvarade frågor (98633)