FrågaKÖPRÄTTKöplagen26/04/2022

Bilen som jag har köpt uppvisar fel. Kan jag få pengarna tillbaka?

Hej jag blev lurad på en bilköp som händer (23/04/2022) säljaren har talat om att det är absolute inga fel i bilen sedan när jag körde bilen för att besikta bilen då dykte det upp med fler tal felkoder. Jag har spelat in samtalet där talar han om att bilen har absolute ingen fel. Vad kan jag göra åt det? Jag vill inte ha bilen längre jag vill få ha mina pengar tillbaka.

Lawline svarar

Hej! 

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! 


Jag tolkar din fråga som att du har köpt en begagnad bil, men att denna (bilen) uppvisar diverse fel och att du därför undrar vad du kan göra och om du kan få tillbaka dina pengar. 


Av din fråga framgår inte om du har köpt bilen i egenskap av konsument hos en näringsidkare  – till exempel en bilfirma – eller om du i stället har köpt bilen i egenskap av privatperson hos en annan privatperson. Jag kommer därför förutsätta att du har köpt bilen i egenskap av privatperson hos en annan privatperson och tillämpa köplagen (KöpL) nedan. Om du har köpt bilen av en näringsidkare, blir konsumentköplagen (KköpL) tillämplig i stället.


Om du vill du läsa mer om KköpL vid köp av bil, kan du göra det här.


Fel i vara och reklamation 

Om bilens art, mängd, kvalitet och/eller andra egenskaper inte stämmer överens med avtalet, är bilen inte avtalsenlig. Om bilen inte är avtalsenligt, föreligger ett s.k. konkret fel (17 § KöpL). För att köparen ska få åberopa detta fel krävs dock att denne – inom skälig tid efter att han eller hon märkt eller borde ha märkt felet – reklamerar det (felet) genom att lämna säljaren ett muntligt eller skriftligt meddelande därom (32 § KöpL). Detta innebär alltså att köparen måste reklamera felet inom relativt kort tid efter att han eller hon borde ha märkt felet, eftersom denne i annat fall går miste om möjligheten att göra felet gällande mot säljaren.


Vilka felpåföljder kan köparen göra gällande? 

Om köparen reklamerar felet inom skälig tid och felet inte beror på köparen eller något förhållande på hans eller hennes sida, får köparen kräva avhjälpande, omleverans eller prisavdrag eller häva köpet samt dessutom kräva skadestånd (30 § KöpL). Detsamma gäller om varan avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta (17 § tredje stycket KöpL).


Närmare om avhjälpande och omleverans

Köparen kan dock inte göra gällande vilken felpåföljd som helst gällande, bara för att just den felpåföljden passar honom eller henne bäst. Köparen har i första hand rätt att kräva att säljaren avhjälper felet utan kostnad för köparen (34 § första stycket KöpL). Det betyder att säljaren reparerar eller står för kostnaden att reparera bilen. Om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse får köparen dessutom kräva omleverans (34 § andra stycket KöpL), vilket innebär att köparen får ett nytt och felfritt exemplar av samma vara. Företar säljaren inte avhjälpande eller omleverans, har köparen rätt till ersättning för försvarliga kostnader för att själv avhjälpa felet (34 § tredje stycket KöpL).


Närmare om avhjälpande och omleverans

Köparen kan dock inte göra gällande vilken felpåföljd som helst gällande, bara för att just den felpåföljden passar honom eller henne bäst. Köparen har i första hand rätt att kräva att säljaren avhjälper felet utan kostnad för köparen (34 § första stycket KöpL). Det betyder att säljaren reparerar eller står för kostnaden att reparera bilen. Om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse får köparen dessutom kräva omleverans (34 § andra stycket KöpL), vilket innebär att köparen får ett nytt och felfritt exemplar av samma vara. Företar säljaren inte avhjälpande eller omleverans, har köparen rätt till ersättning för försvarliga kostnader för att själv avhjälpa felet (34 § tredje stycket KöpL).


Närmare om prisavdrag och hävning

I andra hand har köparen rätt till prisavdrag eller hävning, om avhjälpande eller omleverans inte kommer i fråga eller inte sker inom skälig tid efter köparens reklamation (37 § första stycket KöpL). Att köpet hävs innebär att säljarens skyldighet att överlämna varan och köparens skyldighet att betala och medverka till köpet bortfaller. I en sådan situation får köparen alltså tillbaka sina pengar. För att köparen ska få häva köpet och få tillbaka sina pengar krävs dock dessutom att avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för honom eller henne och att säljaren insåg eller borde ha insett detta (39 § KöpL).


Vad gäller i ditt fall? 

Av din fråga framgår inte om du har felsökt bilen hos en auktoriserad verkstad eller undersökt bilen på något liknande sätt. Det är tyvärr därför inte heller möjligt att här ge ett konkret svar på om bilen som du har köpt verkligen är behäftad med fel enligt KöpL eller inte.  


Om en felsökning eller någon liknande åtgärd utvisar att bilen faktiskt är behäftad med fel, har du dock rätt till vissa felpåföljder. I första hand rätt till avhjälpande eller omleverans. I andra hand kan du kräva prisavdrag eller hävning, om avhjälpande eller omleverans inte kommer i fråga eller inte sker inom skälig tid. För att du ska ha rätt till hävning och få dina pengar tillbaka krävs dock avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för dig och att säljaren insåg eller borde ha insett detta. Det kan vara svårt att bevisa att säljaren faktiskt inser eller borde inse att de fel som bilen är behäftade med är av väsentlig betydelse för dig och min bedömning är därför att du mest sannolikt har rätt till avhjälpande eller prisavdrag; inte till hävning och att få pengarna tillbaka. 


Glöm dock inte att du måste reklamera felet! För att det inte ska finnas någon risk att du går miste om möjligheten att reklamera eventuella fel rekommenderar jag att du redan nu kontaktar säljaren och underrättar honom eller henne om de iakttagelser du har gjort rörande hur felet yttrar sig.


Vi på Lawline kan också hjälpa er vidare!

Vi på Lawline kan också hjälpa dig vidare! Om du behöver ytterligare hjälp rekommenderar jag därför att du bokar tid hos en av våra jurister. 


Du kan enkelt boka en tid här.


Hoppas att mitt svar är till hjälp och tveka inte att höra av dig igen om du har några fler frågor!


Vänligen,

Casper ErikssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Köplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo