Bevittning av namnteckning

2016-07-27 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
Kan min fru bevittna min namnteckning vid ansökan om återlämnande av gravrätten till en icke släkting . Vi är alla svenska medborgare.
SVAR

Hej och tack för er fråga!

Om en gravrättsinnehavare inte vill förnya gravrätten finns det precis som du nämner möjlighet att återlämna den genom anmälan. Gravrätten kan även lämnas tillbaka i förtid av gravrättsinnehavaren. Vilka som får bevittna namnteckning regleras i lagen med särskilda bestämmelser angående vittne vid vissa rättshandlingar (här). Vem som helst kan vara vittne förutom den mot vilken rättshandlingen ska företas, den som är under femton år eller den som lider av en psykisk störning. Det är enbart vid upprättande av testamente som nära släktingar inte får bevittna namnteckning, 10 kap. 4 § ärvdabalken (här).

Hoppas du känner att du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

T E
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förvaltningsrätt (552)
2020-08-10 Kan samtal bli indragna med en intagen och hens familj?
2020-08-05 Kan andra än föräldrarna ta över vårdnaden om ett barn som vårdas med stöd av LVU?
2020-07-30 Kan en kommun föra dröjsmålstalan?
2020-07-27 Kan man få vård med stöd av LVM utan bevis på missbruksproblem?

Alla besvarade frågor (82701)