Beslutsfattande vid gemensam vårdnad

Jag har separerat och flyttat till en Annan kommun.

Vi har gemensam vårdnad och växelvis boende.

Hon är skriven hos mig.

Nu vill dottern byta skola till Denna kommun där hon är folkbokförd och här går även hennes storasyster.

Dom kommer då gå på samma skola. Hon har tidigare pendlat mellan kommunerna men detta upplever både jag och hon som ett problem då jag ej har körkort och vi måste Åka kollektivt.

Jag jobbar i kommunen vi bor i och hinner ej dom två milen fram och tillbaka att lämna henne och åka tillbaka och Komma i tid.

Detta är en önskan från vår dotter och jag vill i alla lägen att hon ska må bra.

Hennes pappa har bil och körkort och möjlighet att köra henne varannan vecka när hon är hos honom.

Vad kan jag göra som mamma i detta läget?

Kan jag byta skola utan hans medgivande då hon är folk bokförd här?

Han skrev på adressändring utan konstigheter när vi flyttade 1/11-2014

Eller måste man gå via advokater som tar detta beslut?

Mvh Petra

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Att vara vårdnadshavare innebär att man har en rättighet och en skyldighet att besluta om barnets personliga angelägenheter 6 kap. 11 § Föräldrabalken. Enligt 6 kap. 13 § Föräldrabalken ska denna skyldighet och rättighet tillfalla båda föräldrarna om barnet står under gemensam vårdnad. Eftersom att ni har gemensam vårdnad kan alltså inte du ensamt fatta beslut som rör ert barn, oavsett var barnet är folkbokfört. Däremot är något som är viktigt att belysa att inom vårdnadsskapet ska vårdnadshavarna i takt med barnets stigande ålder ta hänsyn tillbarnets synpunkter och önskemål. Som du säger vill er dotter byta skola och ju äldre hon är desto större hänsyn ska tas till hennes egen vilja. Det första steget är att du pratar med pappan och försöker komma överens med honom om skolbytet, då föräldrabalken kräver att ni är ense. Däremot ger föräldrabalken ingen vägledning för hur man ska göra när föräldrarna är oense.

Det är hemkommunen som ansvarar för att barnet får utbildning och här har föräldrarnas önskemål om placering betydelse. Beroende på vilken skolform – förskola, grundskola, gymnasium, som är aktuell för er dotter (det framgår inte i din fråga hur gammal hon är) varierar svaret på vems önskemål som ska beaktas.

När föräldrarna är oense ska skolan ska hålla sig neutral till föräldrarnas konflikt och hela tiden arbeta efter barnets bästa. Man vill helt enkelt sträva efter att det ska vara så lätt och bekvämt som möjligt för barnet att kunna ta sig till skolan och att barnets egna önskemål ska tillgodoses. Däremot är det ingen garanti att bedömningen kring vad som är barnets bästa blir just den skolan som du har önskemål om. Däremot är det mycket som talar för det med tanke på din beskrivning kring dina problem att hinna med hämtningar/lämningar, samt att er dotter faktiskt vill byta skola själv.

Om skälen är tillräckligt starka (alltså att er dotters skolgång hotas på grund av er oenighet) kan hemkommunen bestämma vilken skola barnet ska gå i även om det strider mot båda föräldrarnas önskemål. För mer information kring vårdnadshavares rätt till information och inflytande se skolverkets hemsida.

Hoppas att mitt svar var till hjälp och att ni kan lösa skolbytet på bästa sätt!

Maria PetterssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Vårdnadstvist? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”