Beslutanderätt vid val av förskola när det föreligger gemensam vårdnad

2021-05-31 i Barnrätt
FRÅGA
Hej Jag har genom dom boendet för vår gemensamma barn som är 4 år . Pappan har umgänge med barnet från tors kl 17 till måndag varannan helg . I november fick vi flytta hastigt från orten där barnet har sin nuvarande barnomsorgsplacering då huset vi hyrde såldes så vi fick flytta till en lägenhet centralt inom samma kommun fast några mil bort (ca 2,5 mil)Jag jobbar sedan tidigare inom vården på ett annat ort vilket gör det nu betydligt svårare eller tom omöjligt för mig vissa dagar att lösa vardagspusslet med fsk på ett annat ort. Jag har ansökt om ett annat placering närmare hemmet men denna avslogs av kommunen då pappan tackade nej och jag tackade ja med motiveringen om att vi har växelvis boende ( han har barnet ca 8 dagar i månaden) på helgen och att pappan använder placeringen (ca 2 dagar i månaden dvs fredagar ) . Pappan tackade nej till barnomsorgplaceringen närmare hemmet för mig . Kan verkligen kommunen avslå barnens placering och påstå att det är växelvis boende i detta fall ? Vad kan man göra ? Vad säger lagen ?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Byte av skola anses vara ett så pass ingripande beslut att båda vårdnadshavarna måste ge sitt godkännande, annars ska det rådande förhållandet bestå (6 kap. 11 § föräldrabalken).

Vad gäller barnomsorg är inte åsikterna helt eniga men enligt JO bör val av förskola kunna hänföras till den dagliga omsorgen. Enligt JO talar därför mycket för att den vårdnadshavare som barnet bor hos i normalfallet har beslutanderätten i frågan om vilken förskola som ska väljas för ett barn, se JO 1999/2000 s. 283 och beslut den 14 januari 2002, dnr 3285-2000.

Situationen i ditt fall

Det finns inte någon konkret lagstiftning som säger att du har bestämmanderätten vad gäller val av förskola, däremot har JO dragit slutsatsen att val av förskola ska hänföras till den dagliga omsorgen och därför ska den vårdnadshavare som är boendeförälder ensam ha beslutanderätt i frågan. Detta på grund av att boendeföräldern vars ekonomi och arbetsförhållanden är av betydelse för val av barnets omsorg därför ska kunna ha det avgörande inflytandet i val av förskola.

Undantaget är barnomsorg med särskild inriktning, till exempel religiös. Sådan typ av barnomsorg anses inte falla under den dagliga omsorgen och därför krävs båda vårdnadshavarnas samtycke.

Jag skulle få ärendet omprövat med hänvisning till JOs uttalande. Eftersom du är boendeförälder och barnet enbart bor hos pappan en kortare tid av månaden och då mestadels på helgerna, bör du enligt ovan nämnda resonemang själv kunna bestämma gällande val av förskola.

Hopps att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Victoria Ruzbarsky
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1821)
2021-11-27 Får familjehemsplacerade barn komma hem till jul?
2021-11-25 Behöver båda vårdnadshavare godkänna en utredning angående dyslexi?
2021-11-20 Hur ändras ett umgängesavtal?
2021-11-14 Kan en förälder som inte har vårdnaden begära gemensam vårdnad?

Alla besvarade frågor (97362)