Beräkning av prisavdrag vid köp av tjänst?

FRÅGA
Om en part har inte fullgjort sitt kontrakt enligt avtal och man vill utkräva prisavdrag på tjänsten och det i avtalet står att prisavdraget ska vara ett skäligt belopp. Hur ska man avgöra vad som är ett skäligt belopp? Finns det praxis gällande exempelvis procentsatser eller dyligt?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om du köpt tjänsten som privatperson

Du har då först och främst rätt att kräva avhjälpande, alltså att den andra parten "rättar till" felet (20 § konsumenttjänstlagen). Om felet inte avhjälps har du rätt till prisavdrag (21 § konsumenttjänstlagen). Huvudregeln för ett prisavdrag är att prisavdraget ska motsvara vad det kostar för dig som konsument att få felet avhjälpt (22 § konsumenttjänstlagen). Dessa regler går inte att avtala bort om avtalet är till nackdel för dig som konsument.

Om du köpt tjänsten som näringsidkare

Om det istället är så att din part är en näringsidkare så tillämpas inte konsumenttjänstlagen. Då gäller istället att om inte avhjälpande eller omleverans kan ske så ska prisavdrag beräknas som skillnaden mellan det du fått och det ni avtalade om (37 och 38 § köplagen). Dessa regler är dispositiva, det betyder att man kan avtala annat än det som står i lagen och då gäller det avtalade. Vad som då ska gälla i ditt fall, med skäligt belopp, beror helt på vad det är för tjänst i fråga, vad som är praxis i branschen m.m. och är väldigt svårt för mig att säga utan att ha tillgång till mer information.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Vill du ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist?
Då kan du vända dig till vår telefonrådgivning eller boka tid med en jurist

- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.

- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.

Med vänliga hälsningar,

Andreas Grundstedt
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?