Behöver man alltid göra en bouppteckning?

FRÅGA
Behövs det göras bouppteckning efter ett barn som levt några dagar?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

När en person avlider ska som huvudregel en bouppteckning upprättas. En bouppteckning behöver inte göras om den avlidne saknar tillgångar som täcker begravningskostnader eller liknande utgifter. Istället går det att vända sig till socialnämnden i den avlidnes hemkommun. Socialnämnden prövar sedan om det går att göra en dödsboanmälan till Skatteverket.

Jag hoppas att det besvarar din fråga. Mer information går att finna på Skatteverkets hemsida under vägledning för bouppteckning.

Med vänlig hälsning,

Christoffer Edvardsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (853)
2019-07-16 Resor till begravning ej begravningskostnad
2019-07-15 Ensam arvinge, blir jag dödsbodelägare?
2019-07-14 Kan dödsbodelägarna bli betalningsskyldiga för dödsboets konkurskostnader?
2019-07-14 Kostnad för tilläggsbouppteckning

Alla besvarade frågor (71166)