Barns rätt till arv då förälder testamenterat bort kvarlåtenskapen till sambo?

2017-01-18 i Sambo
FRÅGA
Hej. Har en fråga gällande vad som gäller för Sambo vid ett dödsfall.Det finns ett testament som sager "förodnar harmed såsom vår yttersta vilja och vårt testament att den av oss som överlever den andra skall erhålla all den avlidnes kvarlåtenskap med fri förfogande rätt"Sen har vi sett på nätet att det står " Även I de fall testament utfärdas får barnen halva sitt arv efter föräldern"Vad gäller ?innebär det att man vid ett dödsfall delar enligt nedan10050 till sambohälften av 50 till barnen och den andra hälften hos levande sambo så längeGer sambo 75barn 25eller är det 100 enligt testament till sambo så länge ?vore skönt att veta vad som gäller. testamentet är 14 år gamaltmvh
SVAR

Hej, och tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.

Genom testamente kan ni förordna om er kvarlåtenskap nästan hur ni vill. Men det som begränsar testamentets verkningar är den s.k. LAGLOTTEN. Det innebär att man aldrig kan testamentera bort mer än hälften av sin kvarlåtenskap om man har barn (bröstarvingar),7:1 Ärvdabalken (ÄB).

Detta innebär att den först avlidne sambons bröstarvingar alltid har rätt till hälften av det arv de enligt lag skulle ha fått (om det inte hade funnits något testamente), som framgår av 2:1 ÄB. Om det inte hade funnits något testamente hade bröstarvingarna till den först avlidne sambon fått dela på hela kvarlåtenskapen. Sambor ärver inte varandra automatiskt genom lag.

Exempel:

A och B är sambor. B avlider och har en kvarlåtenskap på 100 000 kr. B hade ett barn som A inte var förälder till (C) och ett barn som A var förälder till (D).

Om inget testamente hade funnits hade 2:1 ÄB gällt och inneburit att C och D hade fått dela på 100 000 kr, dvs. erhålla 50 000 kr var. A hade inte erhållit något ur kvarlåtenskapen.

I ett fall då ett testamente som du beskrivit finns, får C och D hälften av vad de enligt 2:1 ÄB hade fått, dvs. 25 000 kr var. A hade erhållit resterande, dvs. 50 000 kr.

Tänk på att när A avlider kommer B:s bröstarvingar inte erhålla något av A:s kvarlåtenskap, så som testamentet ser ut enligt din beskrivning.

Laglotten måste begäras av bröstarvingarna för att de ska kunna få ut den ur kvarlåtenskapen, 7:3 ÄB.

Hoppas du har fått svar på din fråga. Du är välkommen åter med fler frågor!

Med vänliga hälsningar

Michelle Gaudin González
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo (462)
2020-11-28 Hur påverkar samboförhållandets upphörande ett inbördes testamente?
2020-11-21 Kan en sambo ärva en bostad?
2020-11-09 Vem kan påkalla bodelning när ett samboförhållande upphör?
2020-11-04 Kan sambos ärva varandra?

Alla besvarade frågor (86900)