Barns rätt till arv då förälder testamenterat bort kvarlåtenskapen till sambo?

2017-01-18 i Sambo
FRÅGA
Hej. Har en fråga gällande vad som gäller för Sambo vid ett dödsfall.Det finns ett testament som sager "förodnar harmed såsom vår yttersta vilja och vårt testament att den av oss som överlever den andra skall erhålla all den avlidnes kvarlåtenskap med fri förfogande rätt"Sen har vi sett på nätet att det står " Även I de fall testament utfärdas får barnen halva sitt arv efter föräldern"Vad gäller ?innebär det att man vid ett dödsfall delar enligt nedan10050 till sambohälften av 50 till barnen och den andra hälften hos levande sambo så längeGer sambo 75barn 25eller är det 100 enligt testament till sambo så länge ?vore skönt att veta vad som gäller. testamentet är 14 år gamaltmvh
SVAR

Hej, och tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.

Genom testamente kan ni förordna om er kvarlåtenskap nästan hur ni vill. Men det som begränsar testamentets verkningar är den s.k. LAGLOTTEN. Det innebär att man aldrig kan testamentera bort mer än hälften av sin kvarlåtenskap om man har barn (bröstarvingar),7:1 Ärvdabalken (ÄB).

Detta innebär att den först avlidne sambons bröstarvingar alltid har rätt till hälften av det arv de enligt lag skulle ha fått (om det inte hade funnits något testamente), som framgår av 2:1 ÄB. Om det inte hade funnits något testamente hade bröstarvingarna till den först avlidne sambon fått dela på hela kvarlåtenskapen. Sambor ärver inte varandra automatiskt genom lag.

Exempel:

A och B är sambor. B avlider och har en kvarlåtenskap på 100 000 kr. B hade ett barn som A inte var förälder till (C) och ett barn som A var förälder till (D).

Om inget testamente hade funnits hade 2:1 ÄB gällt och inneburit att C och D hade fått dela på 100 000 kr, dvs. erhålla 50 000 kr var. A hade inte erhållit något ur kvarlåtenskapen.

I ett fall då ett testamente som du beskrivit finns, får C och D hälften av vad de enligt 2:1 ÄB hade fått, dvs. 25 000 kr var. A hade erhållit resterande, dvs. 50 000 kr.

Tänk på att när A avlider kommer B:s bröstarvingar inte erhålla något av A:s kvarlåtenskap, så som testamentet ser ut enligt din beskrivning.

Laglotten måste begäras av bröstarvingarna för att de ska kunna få ut den ur kvarlåtenskapen, 7:3 ÄB.

Hoppas du har fått svar på din fråga. Du är välkommen åter med fler frågor!

Med vänliga hälsningar

Michelle Gaudin González
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo (500)
2021-09-07 Skillnaden mellan arvsrätten för gifta och sambos
2021-08-20 Räknas gåva till sambo som förskott på arv?
2021-08-17 Vem ärver i ett samboförhållande?
2021-08-14 Kan min pappas partner med stöd av sambolagen göra anspråk på hans bostadsrätt?

Alla besvarade frågor (95850)