Barns rätt att komma till tals - vad gäller myndiga och äldre barn?

2017-05-14 i Barnrätt
FRÅGA
Hej!Mina föräldrar har varit separerade i ca4 år. Min pappa har flyttat till ett nytt hus med sin nya sambo. Varken jag eller min syster fick se huset innan vi flyttade in och det är pappas sambo som äger huset. Hon anser att vi måste ha bestämda tider för hur vi ska bo hos dem pga att hon inte kan koncentrera sig på jobb (hon jobbar hemifrån) när jag och min syster är hemma. Hon är duktig på att klaga på att vi inte tar undan brödsmulor från diskbänken eller sätter på vattenkokaren när hon arbetar i köket. Varken jag och min syster känner sig välkomna hos henne/pappa. Pappa vill att vi ska bo där mer än vi gör och är inte lika noggrann med hur vi ska bo. Hans sambo stör sig så pass mycket på oss när vi vistas i huset, även om vi 90% av tiden är på våra egna rum en våning ner. Ett flertal gånger har vi mer eller mindre blivit indirekt utslängda från huset och får enligt pappa/hans sambo inte längre bo där. Både jag och min syster vill flytta till och från pappa och mamma när det känns bra för oss och detta håller vår mamma med om. Hon anser inte att det behövs några tidsramar för hur länge man får stanna hos någon av föräldrarna. Jag och min syster är 18 respektive 16 år gamla. Hur mycket talan har vi i denna situation?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om föräldrars och vårdnadshavares ansvar, barns rättigheter, frågor om boende mm finns i föräldrabalken (FB). Du kan se närmre på den lagen här. Svaret på frågan ser lite olika ut för dig och din syster, eftersom du är 18 år och hon fortfarande är omyndig. Jag börjar med att redogöra för gällande lag och avslutar svaret med en sammanfattning av vad som gäller för just dig och din syster.

Vårdnadshavares rätt och skyldigheter

Tills ett barn fyller 18 år står hen som huvudregel under sina föräldrars eller en av sin föräldrars vårdnad (FB 6 kap. 2 §). Det är vårdnadshavarna som har ansvar och rätt att bestämma över barnets personliga förhållanden och behov och måste ta beslut i frågor som rör exempelvis barnets boende, skolgång mm. Finns det två vårdnadshavare ska de tillsammans utöva vårdnaden, alltså gemensamt fatta beslut om dessa frågor och försöka komma överens (FB 6 kap. 2, 11, och 13 §§). Barnets bästa ska vara avgörande i beslut som rör barnet men andra intressen får beaktas och ju äldre och mognare ett barn är, desto större betydelse ska dess egen vilja få (FB 6 kap. 2a§).

Finns det två vårdnadshavare är det i första hand tänkte att de tillsammans ska komma överens om var barnet ska bo, i hur omfattning barnet ska bo hos respektive förälder eller om barnet ska ha umgänge med en förälder på annat sätt än att bo där. I andra hand kan föräldrar skriva juridiskt bindande avtal som godkänns av socialnämnden och i sista hand kan frågan avgöras i domstol. Föräldrarna har inte någon egen rätt att umgås med sina barn i en viss omfattning, utan de här besluten ska utgå från barnet som berörs och dess behov (FB 6 kap. 14a-15 §§).

En skyldighet som kvarstår för föräldrar även efter att deras barn har fyllt 18 år är underhållsskyldigheten. Om ett barn har fyllt 18 år men fortfarande går i grundskolan eller gymnasiet måste föräldrarna fortsätta ta ett ekonomiskt ansvar för barnet (FB 7 kap. 1 §).

Vad gäller för dig och din syster?

Eftersom din syster är under 18 år står hon fortfarande under sina föräldrars vårdnad (med förutsättning att de har gemensam vårdnad). Det betyder att föräldrarna har rätt att bestämma över hennes personliga angelägenheter, boende mm. De måste dock komma överens och en av dem kan inte själv fatta ett beslut som den andra blir bunden av. Eftersom din syster är så gammal bör däremot hennes önskemål beaktas när de här besluten fattas. Skulle frågan ha tagits upp i en tvist i domstol skulle domstolen sannolikt ta stor hänsyn till hennes önskemål när de fattar beslut i frågan. Det är alltså i stor utsträckning en fråga om att komma överens både för föräldrarna och din syster. Hon har rätt att komma till tals och dina föräldrar bör ta hänsyn till hennes önskemål, men det är i sista hand föräldrarna som får fatta besluten.

Eftersom du är 18 år och myndig får du själv fatta alla beslut som rör dig och dina föräldrar har inte längre rätt att utöva vårdnaden om dig. Om du fortfarande går i skolan har de fortfarande en skyldighet att försörja dig ekonomiskt, men i övrigt har ni samma rättigheter och skyldigheter gentemot varandra som alla vuxna människor. Det betyder alltså att dina föräldrar inte kan bestämma vem av dem du ska bo hos eller i vilken omfattning du ska bo hos dem. Däremot måste du ta hänsyn till deras vilja, eftersom det är deras hem du bor i och de har rätt att bestämma över sina egna hem. I ditt fall kan alltså dina föräldrar inte ta något beslut om var du ska bo, men du har inte heller rätt att kräva att få bo hos någon av dem vissa tider eller under vissa omständigheter. Vad gäller din pappas hem har hans sambo också rätt att påverka under vilka villkor du får bo hos dem.

Sammanfattning

Avslutningsvis kan man alltså säga att fram till 18 års ålder får vårdnadshavare bestämma i frågor som boende och umgänge med sina barn. Vårdnadshavare med gemensam vårdnad måste vara överens. När barnet blir äldre ska dess egen vilja beaktas. Efter 18 års ålder har inte föräldrarna någon rätt att fatta beslut i de här frågorna, men de har fortfarande rätt att bestämma över sina egna hem. Vuxna barn kan alltså självs bestämma om sitt boende och umgänge med föräldrarna, men de måste fortfarande komma överens med sina föräldrar om och på vilka villkor de får bo hos föräldrarna.

För dig och din syster – med tanke på din systers ålder och att du är myndig – har ni båda rätt att komma till tals, men föräldrarna har fortfarande vårdnaden om din syster och har juridiskt sett rätt att fatta besluten om henne. De kan inte bestämma över dig, eftersom du är myndig, men de har fortfarande rätt att bestämma över sina hem och så länge du ska bo hemma måste ni alltså försöka komma överens om under vilka villkor du bor hos respektive förälder. Det finns inte några klara juridiska svar på vad som är rätt och fel här. Det är snarar en fråga om att ni, era föräldrar och er pappas sambo måste försöka komma överens om en lösning som fungerar för er alla.

Jag hoppas att detta har varit till din hjälp och att ni lyckas hitta en lösning på problemet.

Vänliga hälsningar,

Mikaela von Bornstedt
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1749)
2021-07-31 Förälder som motsätter sig utökat umgänge eller växelvist boende
2021-07-31 Nekat umgänge på grund av befarat missbruk
2021-07-31 Har man en skyldighet att tvinga barnet och träffa umgängesföräldern?
2021-07-31 Undanhålla barnets pass vid gemensam vårdnad

Alla besvarade frågor (94585)