Barns åsikter angående umgänge

2017-07-10 i Barnrätt
FRÅGA
Hej!Min dotter är 12 år gammal. Hon och hennes lillebror (11 år) bor huvudsakligen hos sin mamma under vardagarna och vi har gemensam vårdnad om båda barnen. Mamman flyttade med barnen 16 mil enkel resa ifrån staden vi båda bodde i tidigare pga kärlek. Sedan dess har det då varit mitt ansvar att sköta umgängesresorna eftersom jag är umgängesförälder. Barnens mamma har nu vid flera tillfällen sagt nej till att barnen kunnat få umgås ett par timmar med mig (utöver det reglerade umgänget) när jag ändå varit i deras stad för andra ärenden. Barnen själva har blivit jätteglada när jag frågat om vi ska ses och mamman har inte haft någon ordentlig anledning till att det inte skulle gå, utan barnen har fått vara ensamma hemma medan hon varit på jobbet istället för att äta lunch/göra något roligt med mig ett par timmar. När jag blev kallad på ett samtal till socialtjänsten på grund av en orosanmälan skolan gjort på mamman så tog jag upp det här. Socialtjänsten menade då att min dotter är tillräckligt gammal för att själv få avgöra om hon vill träffa mig eller inte. Det ska inte enbart vara hennes mammas val. Mamman menar dock att det är hon som bestämmer till 100% och att det är helt oväsentligt vad barnen själva vill. Det ska vara hon som bestämmer eftersom hon är boendeföräldern. Vad är det som gäller? Kan min dotter själv få avgöra om hon vill träffa mig? Om inte, när anses man enligt lag själv få bestämma över vad man vill?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om vårdnad, boende och umgänge finner du i 6 kap. Föräldrabalken (FB). Vid gemensam vårdnad ska beslut som rör barnet tas av föräldrarna gemensamt,6 kap. 13 § FB. Föräldrar ska ta hänsyn till barnets bästa, barnets vilja och behov av att träffa båda sina föräldrar. Som boendeförälder har mamman till dina barn en skyldighet att främja barnens umgänge med dig. Barnens vilja ska beaktas i förhållande till deras ålder och mognad, 6 kap. 2a § FB. Det finns alltså ingen lagstadgad ålder för när barn kan ta egna beslut, utan det beror på vad saken gäller och hur gammalt barnet är. I frågor om vårdnad, boende och umgänge är utgångspunkten att man tar hänsyn till barns åsikter när de fyllt 12 år. Din dotter är alltså tillräckligt gammal för att avgöra om hon vill träffa dig. Ju äldre dina barn blir, desto mer hänsyn bör tas till deras åsikter.

Med vänlig hälsning

Hanna Lindsten
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?