FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt24/06/2021

Barnets boende

Min dotter på 12 år vill byta skola pga att hon inte tycker om sina klasskamrater och hamnat i utanförskap. Hon har tidigare gått i skolan i en annan kommun och vill flytta tillbaka dit. Familjen kan inte flytta tillbaka till den andra kommunen. Men mormor bor där och har sagt att dottern kan bo hos henne på vardagarna.

Kan dottern flytta för att kunna gå i skola där? Jag och hennes är ok med detta. Men är det ens möjligt att kunna göra så här?

Tack för svar.

Med vänliga hälsningar

P

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om barnets vårdnad och boende finns i föräldrabalken (FB). De inledande bestämmelser i 6 kap. föräldrabalken markerar att ett barn ska ha rätt till omvårdnad, trygghet och god uppfostran. Den som har vårdnaden om ett barn har ett ansvar för barnets personliga förhållanden och ska se till att barnets behov blir tillgodosedda. Barnets vårdnadshavare svarar även för att barnet får den tillsyn som behövs med hänsyn till barnets ålder, utveckling och övriga omständigheter samt ska bevaka att barnet får tillfredsställande försörjning och utbildning. I syfte att hindra att barnet orsakar skada för någon annan ska vårdnadshavaren vidare svara för att barnet står under uppsikt eller att andra lämpliga åtgärder vidtas.

Den vägledande principen enligt 6 kap. 2a § FB är att barnets bästa skall vara avgörande för alla beslut om vårdnad, boende och umgänge. Hänsyn skall härtill tas till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad. När det finns konflikter mellan föräldrarna angående barnets boende finns det möjlighet enligt 6 kap. 14 a § FB får rätten på talan av en av dem eller båda besluta vem av föräldrarna barnet skall bo tillsammans med. Det finns även möjlighet för föräldrarna att avtala om barnets boende. Avtalet skall gälla, om det är skriftligt och socialnämnden godkänner det.

I ert fall är båda föräldrarna eniga om beslutet om att dottern ska få bo hos mormorn. Det framgår av bakgrundsinformationen att detta beslut uppfattas som vad som är bäst för dotterns utveckling och hälsa. Beslutet bör därför stå i enlighet med principen om barnets bästa och vara befogat. Det finns således inget som skulle förbjuda att dottern bor med mormorn för att genomföra sin skolgång.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Vänliga hälsningar,

Pearl Yeuki Ku ChiuRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”