Barn och sambors arvsrätt

2017-02-06 i Sambo
FRÅGA
HejsanUndrar lite bara angående sambolagenVad som gäller med barn från tidigare förhållandeHar dom arvslott? Kan dom ärva mig?Kan dom kräva ut hälften av bohag el fastighet vid dödsfall? MvhPeter
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!

Då jag förstår din fråga som om det handlar om ditt barn kommer barnet därför ha arvsrätt efter dig efter den legala arvsordningen som stadgas i Ärdvabalken 2 kap. 1§. Du kan, för att minska deras arvsrätt, skriva ett testamente till fördel för annan. Din bröstarvinge kommer dock ha möjlighet att begära ut en laglott ur din kvarlåtenskap, en rätt som är absolut. Laglotten motsvarar en halv arvslott, Ärvdabalken 7 kap. 1-3§§.

Handlar det däremot om ett barn som du inte är förälder till har dessa ingen arvsrätt efter dig, utan endast efter sin egen förälder (din föregående sambo). Barnen har heller ingen arvsrätt enligt Sambolagen. Däremot kan barnen träda i din sambos ställe som dödsbodelägare, och är därför berättigade till egendom efter bodelningen som skulle ha tillfallit din sambo. Vid bodelning efter samboskap delas endast på samboegendom. Samboegendom är bostad och bohag som har blivit förvärvat för gemensam användning. Vid bodelning delar man därefter som huvudregel lika på personernas samboegendom.

Det föreligger ingen inbördes arvsrätt för sambor enligt sambolagen. Därför tillkommer kvarlåtenskapen barn eller arvsberättigade, om inget testamentesförordnande föreligger.

Hoppas att svaret hjälpte dig. Då jag inte förstod din fråga till hundra procent kan du återkomma i en kommentar, där jag eventuellt kan göra ett förtydligande!

Ha en fortsatt trevlig dag!

Marcus Anstrin
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo (492)
2021-07-26 Överlåta arv till mamma som var sambo med avliden pappa
2021-07-14 Tolkning av testamente mellan sambor
2021-07-14 Vad händer med bostadsrätten om ens sambo dör?
2021-06-30 Bodelning vid samboförhållandets upphörande

Alla besvarade frågor (94351)