Avtalsvillkor av innebörden att parterna förklarar sig ej längre ha juridiska anspråk på varandra. Trots detta skickar ena parten en faktura tre månader senare.

2018-12-06 i Avtal
FRÅGA
HejMin fd arbetsgivare tvingade mig att skriva på ett avtal vid min uppsägning.I avtalet framgår det: i och med att detta avtal är parternas samtliga mellanhavanden slutgiltigt reglerat. Ingendera av parterna har några ytterliga krav gentemot den andre, av vare sig juridiska, ekonomiska eller annan art.Nu 3 månader senare kräver företaget att jag ska betala två fakturor för drivmedel som förfallit gällandes tjänstebilen som jag återlämnat.Fakturorna skapades 26 september och 30 november. Jag var arbetsbefriad från den 4 september till den 30 september och har inte fått ta del av dessa fakturor förren 3 månader efter avslutad anställning.Hur starkt är avtalet: (daterat den 4 september) som i och med detta avtal är parternas samtliga mellanhavanden slutgiltigt reglerat. ingendera av parterna har några ytterliga krav gentemot den andre, av vare sig juridiska, ekonomiska eller annan art?Jag vill inte betala dessa fakturor då fd arbetsgivaren lurade mig på en fast anställning och försatte mig i en mycket jobbig situation.Väldigt tacksam för svar.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline!

Så som jag tolkar din fråga så har du använt en tjänstebil för andra ändamål än resor i arbetet och din arbetsgivare vill därför ha ersättning för det bränsle du förbrukade utanför arbetstid.

Innebörden i det avtal du träffade med din arbetsgivare den 4 september är att alla rättsliga relationer ni hade till varandra innan det datumet anses lösta och avslutade i och med avtalet. Om du hade skulder till din arbetsgivare innan den 4 september så försvann alltså dessa skulder senast den 4:e, oavsett om du betalade eller inte. Så den väsentliga frågan är då när dina skulder till din arbetsgivare för bränslet uppstod. Det faktum att fakturorna upprättades vid ett senare tillfälle innebär inte att skulden uppstod då.

Exakt när din skuld ska anses ha uppstått är inte helt klart. Min bedömning är att skulderna antingen har uppkommit löpande i takt med att du använde bilen alternativt att skulden uppstod senast den dagen du lämnade tillbaka bilen till din arbetsgivare. Om det datumet är innan den 4 september så står det uttryckligen i avtalet att skulderna i alla lägen inte gäller längre.

Förutom ett avtals språkliga lydelse finns det dessutom anledning att titta på vad syftet med avtalet är. I din situation så är syftet med avtalet tydligt. Genom avtalet ska bägge avtalsparterna kunna släppa allting som hade med anställningen att göra och gå vidare säkra på att inga fler problem relaterade till anställningen behöver redas ut. Poängen med avtalet för bägge parter är att kunna lägga allt huvudbry relaterat till anställningsförhållandet bakom sig. Genom att framställa krav som är direkt relaterade till din anställning tre månader efter avslutad anställning har din före detta arbetsgivare agerat i strid mot avtalets syfte.

Min bedömning är att det här avtalet ska ses som det definitiva slutet på era rättigheter och skyldigheter gentemot varandra till den del dessa rättigheter och skyldigheter beror på din anställning. Eftersom dom påstådda skulderna är hänförliga till din anställning så hindrar avtalet din arbetsgivare från att göra skulderna gällande.

Med vänliga hälsningar

Lukas de Bruin
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1117)
2019-05-23 Har jag möjlighet att få försäkringsbolaget att återbetala premiebetalning för en försäkring som jag inte gett mitt uttryckliga godkännande för?
2019-05-20 Vem ingås avtal om lokal med, mig eller mitt aktiebolag?
2019-05-18 Vad behöver ett avtal om försäljning av bil innehålla?
2019-05-15 Vad innebär avtalsfrihet?

Alla besvarade frågor (69288)