Avtalstolkning

2017-11-03 i Avtal
FRÅGA
Hur tolkar ni denna skrivelsen i vårt köpekontrakt, vi är säljaren:Köparen har rätt att genom en sakkunnig person låta besiktiga fastigheten efter köpet. Köpet ska återgå om köparen efter genomförd besiktning, senast 2017-10-11, begär att köpet ska återgå.Som jag uppfattar det så kan köpet återgå utan att någon besiktning har utförts eller att köpet kan hävas utan särskild anledning.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vid avtalstolkning så brukar man beakta avtalets helhet för att kunna göra en korrekt bedömning av vad som faktiskt menas. Man brukar särskilt beakta exempelvis den gemensamma partsviljan, avtalets ordalydelse, syftet med avtalet och hur avtalet i övrigt är konstruerat.

Då jag endast har två meningar kommer jag att utgå från ordalydelsen, det vill säga det som faktiskt står i texten.

Jag tolkar det så här:

Köparen kan efter en genomförd besiktning begära att köpet ska återgå. Dock senast 2017-10-11.

Alltså, köparen måste ha utfört en besiktning för att kunna begära att köpet ska återgå och begäran om återgång ska ha lämnats senast det angivna datumet.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Vänligen,

Alvaro Castro
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1536)
2021-09-22 Kan man avtala om en rätt att återfå en skänkt häst?
2021-09-21 Vad gör jag om fullmäktigen inte vill återställa fullmakten?
2021-09-19 Gäller avtalet om vi skrivit under som fel parter (säljare resp. köpare)?
2021-09-14 Tilläggsavgift för fel bevis på rätt till studentrabatt

Alla besvarade frågor (95778)