Avsaknaden av underteckning vid upprättande av testamente

2020-01-10 i Testamente
FRÅGA
Hej En anhörig har skrivit ett testamente i skriftlig form .... Jag, NN (namnteckning) vill att mina tillgångar... osv. Ort, datum. Men ingen ytterligare namnteckning. Och harBevittnats med underskrift av två personer. Är det giltigt? Och vad händer om en person nämnd i testamentet avlidit flera år efter testamentets upprättande?Hur länge gäller ett testamente?
SVAR

Hej!

Tack för att du har vänt dig till oss på Lawline!

Reglerna som behövs för att kunna svara på din fråga finns i Ärvdabalken (ÄB). Det finns vissa formkrav som måste uppfyllas för att ett testamente anses vara giltigt och kunna gälla. Framförallt ska testatorn, det vill säga den som upprättar testamentet, underteckna testamentet inför två vittnen. Har testator skrivit sitt namn på testamentet i förväg ska hen inför vittnena intyga att det är hans underskrift som finns på testamentet (10 kap. 1 § ÄB). Jag har förstått din fråga som att det saknas ett personligt undertecknande från testatorn i testamentet. I sådant fall kan inte formkravet anses vara uppfyllt och testamentet är således inte giltigt.

Ett giltigt upprättat testamente har ingen tidsgräns och gäller tills det återkallas skriftligen eller förstörs av testatorn (10 kap. 5 § ÄB). Det spelar således ingen roll om testatorn av testamentet avlidit flera år efter testamentets upprättande, testamentet kommer fortsätta att gälla.

Hoppas att du fick svar på dina frågor! Återkom gärna om du har vidare funderingar!

Med vänliga hälsningar,

Nhi Tran
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll