Avlägsna larmanordningen i butik

Hej. Vet inte varför men en vän klippte en larm på en vara på Bauhaus . När det började skjuta gick han bara ut ut affären. Nu är han orolig om de kommer anmäla det . Han bara gjorde det impulsivt. Har fast jobb ,familj hus. Straffat för stöld av kläder för 51/2 år sedan .

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Inledning

Bestämmelserna om stöld går att finna i 8 kapitlet i brottsbalken (BrB). Jag kommer nu att utreda vad som kan komma att hända med din vän. Men kom ihåg att det i slutändan är domstolen som avgör.

Har din vän begått en stöld?

För att göra sig skyldig till stöld krävs det att man olovligen tagit något från någon annan med uppsåt att tillägna sig det, 8 kap. 1 § BrB. Utifrån omständigheterna som ges tolkar jag det som att din vän inte fick med sig varan utan lämnade butiken tomhänt när larmet började tjuta. Således har han inte "olovligen tagit något" och stöld är inte aktuellt. Däremot går det att diskutera om din vän kan gjort sig skyldig till försök till stöld, 8 kap. 12 § samt 23 kap. 1 § BrB. Det är av vikt att belysa att endast stöld som är att anse som grov eller av normalgraden är brottsligt på försöksnivå. Alltså är det inte brottsligt att försöka sig på ringa stöld. I praxis har man som utgångspunkt sagt att stöld av en vara i en butik under 1250 kr utgör ringa stöld, NJA 2019 s. 951. Det framgår inte vad denna vara kostade i ert fall.

Normalgraden eller ringa stöld?

Däremot finns det omständigheter som talar för att handlingen i detta fall utgör försök till stöld av normalgraden. I ett liknande fall hade en person försökt tillgripa sig en kavaj av värde 598 kr och därvid i ett provrum med sax försökt ta bort larmanordningen. Tillgreppsförsöket har med hänsyn till tillvägagångssättet bedömts som försök till stöld trots att värdet understeg 1250 kr, se RH 1993:117. Med beaktning av att din vän tagit med något att klippa larmet med, talar detta för att det kan komma att bedömas på ett liknande sätt. Vidare måste åklagaren visa att personen hade uppsåt, genom sitt handlande, att olovligen ta egendom som tillhör någon annan samt tillägna den till sig själv eller för någon annan, samt att anledningen till att brottet stöld inte fullbordats endast beror på tillfälliga omständigheter.

Hoppas du fick din svara besvarad, annars får du gärna återkomma!

Mvh

Melina PapadopoulosRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Stöld och rån m.m., 8 kap BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo