Att göra sig av med annans egendom kan utgöra brott men inte då ägaren avsagt sig sin äganderätt

FRÅGA
Om ngn lämnar kvar saker på tomten och att den personen trots uppmaning inte kommer och hämtar det, kan man göra vad jag vill med det? Slänga? Sälja?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Huvudregeln är att den personen som äger en viss sak har rätt att förfoga över saken. Den som använder egendom som tillhör någon annan utan tillåtelse riskerar att göra sig skyldig till ett straffbart brott (olovligt förfogande). Genom att slänga eller sälja den andra personens egendom riskerar du alltså att göra dig skyldig till brott.

Din situation verkar ju dock vara lite annorlunda. Eftersom du verkar ha försökt att få personen att hämta sakerna men denna personen inte har gjort det kan man argumentera för att personen har avsagt sig sin äganderätt och alltså övergett sakerna. I en sådan situation är det helt ok för dig att göra vad du vill med sakerna. Huruvida personen kan anses ha övergett sakerna eller inte beror på hur lång tid det tagit sen du bad personen att hämta sina saker och liknande. Ifall du t.ex. bad personen hämta sakerna en viss dag men personen inte kunde just den dagen kan du inte slänga sakerna bara av den anledningen. Ifall du dock försökt flera gånger och personen aldrig vill hämta sakerna får du anses ha rätt att göra vad du vill med egendomen.

Sammanfattning
Ifall du försökt få personen att hämta sina saker men denna vid upprepade tillfällen struntat i möjligheten att hämta sakerna kan personen anses ha avsagt sig sin äganderätt till sakerna. Egendomen är därmed övergiven. Det innebär i sin tur att du har rätt att göra vad du vill med den. Ifall personen bara råkat vara upptagen eller liknande vid det tillfälle du bett honom/henne att hämta sina saker och alltså fortfarande har ett intresse av sakerna kan det utgöra olovligt förfogande ifall du säljer eller slänger sakerna.

Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp!
Med vänlig hälsning,

Jonas Wester
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förskingring och annan trolöshet, 10 kap. BrB (216)
2021-12-19 Vilken påföljd kan bli aktuell vid förskingring?
2021-12-16 Förskingring av pengar utomlands - Vad gäller?
2021-11-30 Vilket straff kan man vänta sig för trolöshet mot huvudman?
2021-10-17 Är det straffbart att behålla en felaktig utbetalning?

Alla besvarade frågor (98481)