Arvsfrågor inför äktenskap

Hej!

Jag och min sambo pratar om giftemål.

Om jag dör först vill jag att mina pengar och egendom delas mellan mina 3 barn och mellan min man.

Vilka papper behöver vi i så fall fylla i?

Han har själv en dotter som han vill göra arvslös, behöver han skriva nått om det?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som att du har ett par funderingar gällande arv inför ett eventuellt äktenskap. Dels förstår jag det som att du undrar över vad du behöver göra för att din egendom efter din bortgång ska delas mellan dina tre barn (som du har med någon annan än din framtida man) och din framtida man, dels förstår jag det som att du undrar över om din framtida man kan göra sin dotter arvlös.

Reglerna om arv återfinns i ärvdabalken (hädanefter förkortad ÄB).

Vem ärver dig när du ingått ett äktenskap?

Den arvsrättsliga konsekvensen av att ingå ett äktenskap är att för det fallet att du skulle dö först, kommer som utgångspunkt din kvarlåtenskap (det vill säga ditt arv) att tillfalla din efterlevande make. Med andra ord kan man säga att huvudregeln är att ditt arv i första hand kommer att tillfalla din man och inte dina barn. (3 kap. 1 § första stycket ÄB)

Det finns dock undantag från denna huvudregel. Om du har så kallade särkullbarn (barn från ett tidigare förhållande), gäller nämligen att de barnen ska få ut sitt arv från dig direkt vid ditt frånfälle. (3 kap. 1 § första stycket ÄB)

Det nu nämnda undantaget gäller emellertid bara i sådan utsträckning att din efterlevande make fortfarande ska ha tillgångar kvar som uppgår till ca 190 000 kronor. I det beloppet räknas in hans enskilda egendom och det han erhållit efter den bodelning som skulle äga rum efter din bortgång. Bara om dessa tillgångar inte uppgår till det nämnda beloppet kommer han att ha rätt att ta pengar från dina särkullbarns arv. (3 kap. 1 § första och andra stycket ÄB)

I ditt beskrivna scenario tolkar jag det som att du har tre stycket särkullbarn, det vill säga barn från ett tidigare förhållande. Om du skulle dö innan din framtida man har alltså dessa barn rätt till ditt arv framför din man (i sån stor utsträckning att din efterlevande make åtminstone har tillgångar uppgående till ca 190 000 kronor).

Det är dock fullt möjligt för dina tre barn att avstå från sitt arv till förmån för den efterlevande maken och istället få ut det när han så småningom går bort. (3 kap. 9 § ÄB)

För att din kvarlåtenskap således ska fördelas på det sätt som du önskar är det säkraste du kan göra att upprätta ett testamente. Ett testamente är ett juridiskt bindande dokument som du skriver för att reglera hur du vill att din kvarlåtenskap ska fördelas efter din död. Ett testamente ska upprättas skriftligt och med två stycken vittnen. (10 kap. 1 § ÄB)

Känner du att du behöver hjälp med att upprätta testamente är det något vi erbjuder till fast pris här.

Kan man göra ett barn arvlöst?

Enligt svensk rätt kan man inte göra sina barn arvlösa. Ett barn har alltid rätt till vad som kallas för en laglott. Laglotten är hälften av den arvslott som enligt lag ska tillfalla barnet. (7 kap. 1 § ÄB)

Som jag förstår omständigheterna i ditt beskrivna scenario har din framtida man endast ett barn. Om han skulle gå bort innan du går bort gäller samma sak för hans arv som jag beskrev ovan om ditt arv – det vill säga att hans dotter har rätt till sitt arv direkt eftersom hon är ett särkullbarn.

Hennes arvslott består då av hela din framtida mans kvarlåtenskap, medan laglotten består av hälften av arvslotten. Laglotten (det vill säga hälften) har hon alltid rätt till, men den andra hälften av arvslotten är fritt för din att testamentera bort till exempelvis dig.

Det är alltså inte möjligt för din framtida man att göra sin dotter arvlös. Hon har som huvudregel alltid rätt till hälften av hans kvarlåtenskap.

Återigen, om han känner att han behöver hjälp med att upprätta testamente är det något vi erbjuder till fast pris här.

Jag hoppas att du fick hjälp med din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Fredrik NygrenRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Make? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning