Arvsfördelning mellan sambor/äkta makar

2016-08-15 i Sambo
FRÅGA
Jag är sambo med en kille som har tre barn sedan tidigare. Vi bor i en villa som vi äger gemensamt. Nu har vi precis även fått ett gemensamt barn. Vi har inte skrivit något testamente. Vad skulle hända med arvet i dagsläget om jag respektive han gick bort? Alla barn är under 18 år. Går det att exempelvis skriva ett testamente som gör att vi har möjlighet att bo kvar i villan om någon dör ( dvs. ärva så mycket som möjligt från varandra)? Vilka skulle fördelarna vara om vi gifte oss? Tack på förhand!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna om arv finner du i ärvdabalken (ÄB). Arvsberättigade vid din respektive din sambos bortgång är era barn, även s.k. bröstarvingar enligt 2 kap. 1 § ÄB. Som sambo saknar du arvsrätt vilket innebär att kvarlåtenskapen tillfaller arvingarna direkt, detta inkluderar även ert gemensamma barn.

I det fall att din sambo skulle gå bort skulle din sambos tre barn och ert gemensamma barn dela lika på din sambos kvarlåtenskap, d.v.s. ¼ var enligt 2 kap. 1 § 2 st. ÄB. I det fall att du skulle gå bort kommer ditt barn att ärva hela din kvarlåtenskap enligt bestämmelsen ovan.

Om ni skulle gifta er skulle situationen bli annorlunda. I det fall att du går bort får ert gemensamma barn vänta på sitt arv till dess att din make går bort enligt 3 kap. 1 § ÄB. Ert gemensamma barn blir då en efterarvinge. I det fall att din make går bort ärver hans tre barn sin del direkt då dessa är särkullbarn. Särkullbarnen kan dock vänta med att ta ut sitt arv och bli dina efterarvingar enligt 3 kap. 1 § ÄB samt 3 kap. 9 § ÄB. Ert gemensamma barn får som ovant nämnt vänta på sitt arv.

Testamentet kan du och din sambo upprätta om ni så önskar. Vid upprättande av testamente är det viktigt följa formkraven i 10 kap. ÄB. Ett testamente kan ni dessutom enkelt upprätta via vår avtalstjänst se: http://lawline.se/avtal/testamente. Anmärkningsvärt är dock att trots upprättande av testamente har bröstarvingarna rätt till hälften av sin arvslott, sin laglott, enligt 7 kap. 1 § ÄB.

Sammanfattningsvis är situationen sådan att sambor inte har någon legal arvsrätt efter varandra. Däremot har äkta makar detta. Sambor kan enbart ärva varandra genom testamente, barnens laglott kan dock inte testamenteras bort.

Hoppas du fick svar på din fråga!
Vänligen,

Azra Huzejrovic
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo (465)
2020-12-17 Ingår en sommarstuga i en sambobodelning?
2020-12-06 Vad händer med egendomen när en sambo dör?
2020-12-05 Behöver sambor skriva både ett testamente och ett samboavtal för att ärva varandra?
2020-11-28 Hur påverkar samboförhållandets upphörande ett inbördes testamente?

Alla besvarade frågor (88106)