Arv efter farfar

FRÅGA
Min man har en farfar som han endast har träffat en gång. Min mans fader är redan bortgången. Om min mans farfar går bort, får då min make ärva sin pappas "del" eller får han ingenting? Undrar oxå hur och om man får reda på när farföräldern har gått bort?Vill endast ha svar på mail så vänligen ring inte.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om arv finns i ärvdabalken (ÄB).

Enligt 2 kap. 1 § ÄB så är din mans farfars närmsta arvingar hans barn. Om ett barn har dött, så som din mans far, så träder dess barn i avkomlingens ställe. Din man, och hans eventuella syskon, träder därför i sin fars ställe när deras farfar avlider. Din man ärver alltså sin "pappas del". Eftersom din man är bröstarvinge till sin farfar har han alltid rätt till den så kallade laglotten, dvs hälften av arvslotten, oavsett om hans farfar skulle ha testamenterat bort sina tillgångar, så länge han jämkar ett sådant testamente enligt 7 kap. 1 § ÄB och 7 kap. 3 § ÄB. Finns det inget testamente alls kommer det inte bli några problem utan då ska din man ärva hela sin "pappas del".

När en person dör så är huvudregeln att en bouppteckning ska göras. Detta innebär att de som är dödsbodelägare skriftligen gör en sammanställning av den avlidnes tillgångar och skulder, vilket sedan blir till underlag för bodelning och arvsskifte. Enligt 18 kap. 1 § ÄB kommer din man vara dösbodelägare eftersom han är arvinge i sin farfars dödsbo och samtliga delägare ska kallas till bouppteckningen enligt 20 kap. 2 § ÄB. Han ska därför få en kallelse till boupteckningen när den äger rum, vilken ska ske senast tre månader efter dödsfallet enligt 20 kap. 1 § ÄB. Om han inte får reda på att hans farfar dött på annat sätt så kommer han få reda på det genom en kallelse till bouppteckningen.

Hoppas det var svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Hanna Rappmann
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (999)
2020-09-21 Får man tömma dödsboet innan bouppteckningen?
2020-09-20 Ska syskon bli kallade till bouppteckning om ena maken fortfarande lever?
2020-09-17 Till vilket värde ska en hund tas upp i en bouppteckning?
2020-09-16 Hur ska jag tolka en bouppteckning?

Alla besvarade frågor (84403)