Arbetsgivare ångrar sig efter anställningsavtal ingåtts

FRÅGA
Jag fick nystartsjobb men min arbetsgivare backade ut efter anställningsavtalet skrivits på. Jag hann inte gå med i facket eller a-kassan men har ändå skickat en medlemsansökan samma dag som jag egentligen skulle påbörjat min anställning. Vad kan jag göra? Vad kan påföljderna för min arbetsgivare bli?
SVAR

Hej!

Inledningsvis kan nämnas att besked om anställning hos en arbetsgivare är giltigt oavsett skriftlig eller muntlig avtalsform. Detta eftersom ett anställningsavtal är ett konsensualavtal vilket innebär att det blir giltigt mellan dig och din arbetsgivare redan vid ett muntligt besked om anställning. Fördel med att anställningsavtal skrivits på är att det är lättare att bevisa att ett anställningsavtal verkligen ingåtts.

Då ett giltigt anställningsavtal föreligger kan din arbetsgivare riskera att få betala skadestånd för att olovligen avskedat/sagt upp dig. Skadeståndet avser dels ekonomiskt bortfall som skett för dig, dels ersättning för den kränkning lagbrottet innebär. Du kan läsa mer om detta i LAS 38 § 1 st och 2 st. Möjlighet att ogiltigförklara avskedandet finns också så att du därmed får behålla din anställning, se LAS 35 §.

Bevisbördan ligger på dig att bevisa att du fått en anställning vid en eventuell process mot din arbetsgivare. Detta framkommer av AD 1999:5 som stadgar att bevisbördan ligger på den som påstår att ett anställningsförhållande föreligger. Med hänsyn till att anställningsavtal skrivits på bör du ha framgång här.

Värt att nämna är att om du vill ogiltigförklara eller kräva skadestånd av arbetsgivaren måste du underrätta honom eller henne om detta inom viss tid. Talan om detta måste också väckas inom viss tid. Mer om detta finner du angående uppsägningen/avskedandet i LAS 40 § och angående skadestånd i LAS 41 §.

Det framgår inte av din fråga vilken anställningsform du fått men det du bör veta är att om det enbart förelegat avtal om provanställning så har du inte samma rättigheter som i ett vanligt anställningsförhållande. En arbetsgivare har då exempelvis rätt att avbryta en provanställning före prövotidens utgång om inte annat har avtalats, se LAS 6 § 3 st.

Det jag råder dig att göra är att vända dig till facket om du är medlem där idag eller kontakta en jurist om du vill gå vidare i ärendet.

Felicia Idbrant
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1572)
2020-07-30 Saklig grund krävs vid uppsägning av AG
2020-07-30 Kan arbetsgivaren grunda en uppsägning på en varning lågt tillbaka i tiden?
2020-07-29 Vad betyder det att arbetsgivaren ska ta till paragraf 10?
2020-07-28 När har man rätt till företrädesrätt?

Alla besvarade frågor (82708)