FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTFörskott på arv06/03/2020

Är gåvan förskott på arv?

Hej

Jag hoppas att ni kan hjälpa mig att förstå hur det ligger till.

Min far gick nyligen bort och testamenterade 1/18 del till sina barnbarn. Ett av barnbarnen fick tidigare en fastighet av sina morföräldrar där det inte står i gåvobrevet något om att gåvan av fastigheten inte skall ses som en del av arvet.

Vad har vi att rätta oss efter?

Lawline svarar

Hej och tack för att du kontaktar Lawline med din fråga.

Vad en arvlåtare ger en bröstarvinge i livet ska räknas som förskott på arv, om inget annat är sagt. Vad arvlåtare i livet ger till annan arvinge än bröstarvinge ska inte anses som förskott på arv, om inte annat sagts. Svaret på din fråga beror på om barnbarnets förälder levde vid gåvotillfället. Om barnbarnets förälder var död var barnbarnet bröstarvinge, och fastigheten ska räknas som förskott på arv (6:1 ÄB). Om barnbarnets förälder var i livet vid gåvotillfället blir det inte förskott på arv.

Tack för att du kontaktade Lawline, behöver du mer rådgivning kan du ringa till oss på Lawline, 08-533 300 04. Vi svarar på samtal måndag-fredag 10:00-16:00.

Ebba EkstrandRådgivare