Är det tillåtet att ge bort egendom?

2020-10-31 i Laglott
FRÅGA
Jag äger en lägenhet. Jag har en son som jag inte har någon kontakt med. Kan jag, utan problem för mottagaren/köparen, ge bort, eller sälja lägenheten till underpris till en annan person?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du vill ge bort eller sälja din lägenhet för underpris till någon. Det är ärvdabalken (1958:637) (ÄB) som reglerar frågor gällande arv. I detta fall så är det möjligt att ge bort din egendom eller sälja det till underpris så länge du inte ger bort lägenheten med syfte som kan likställas med ett arv. Detta skydd kallas det "förstärkta laglottsskyddet" och är alltså ett ytterligare skydd för en bröstarvinge (ÄB 7 kap. 4 §). Ett exempel kunde vara om du hade två avkomlingar och gav lägenheten åt den ena. Då skulle ena barnet ha rätt till mindre arv när du väl avlider så att den andra får iallafall sin laglott. Då detta inte verkar vara situationen så utgår jag från att detta är möjligt. Du har rätt att förbruka din egendom som du vill, men din son har fortfarande rätt till sin laglott när du väl avlider. Det kommer dock inte att påverka köparen eller mottagaren av bostaden om hen inte är en arvinge till dig.

Sammanfattning:
Du kan ge bort din egendom, så länge syftet med gåvan inte går att likställa med arv, för då kommer det "förstärkta laglottsskyddet" att skydda din son. Din son har fortfarande rätt till sin laglott när du väl avlider, men det kommer inte att medföra problem för mottagaren eller köparen av lägenheten.

Hoppas att svaret gav viss vägledning. Om jag har missförstått din fråga är du alltid välkommen att återkomma med en ny.

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Laglott (836)
2021-06-11 Går det att göra ett barnbarn arvslös?
2021-06-10 Förstärkt laglottsskydd gåva
2021-06-09 Kan man testamentera två olika tomter till vardera barn?
2021-06-09 När används det förstärkta laglottsskyddet i 7 kap. 4 § ärvdabalken?

Alla besvarade frågor (93151)