Är det tillåtet att flytta löv till en grannes tomt?

2021-07-16 i Fastighet
FRÅGA
Hej igenJag ställde tidigare frågan om två stora träd på granntomten som vägrar att ta bort hängande grenarna över min tom med ofantliga löv. Jag har INTE för avsikt att åtgärda dessa grenarna an det enkla anledningen att trädet tillhör inte mig samt det kostar mycket och jag anser inte att jag ska stå för hans kostnader. Min fråga är om det är brottslig om man lägger löven på tomten där de kommer ifrån? Det är det jag vill ha svar på. Jag har ingenstans att göra mig av med löven Tack på förhand!
SVAR

Hej igen!

Förlåt om jag misstolkade vad du frågade om i mitt tidigare svar, jag ska försöka svara mer specifikt på frågan gällande löven.

Kortfattat svar

Nej, det är inte tillåtet att dumpa löv på grannens tomt, vilket gäller även om löven kommer från grannens träd. Det kommer tyvärr inte spela någon roll om du inte har möjlighet göra dig av med löven heller, då du nog förväntas slänga dem på en återvinningscentral.

Svar

Tyvärr finns det ingen lag som direkt reglerar huruvida man får slänga över löv som hamnat på ens tomt från en grannes träd. Den enda möjliga tolkningen man kan göra är att löv strider mot det generella stadgandet att "Var och en skall vid nyttjande av sin eller annans fasta egendom taga skälig hänsyn till omgivningen", (3 kap. 1 § Jordabalken). Detta innebär att den som gör något på sin egen eller annans fasta egendom måste se till att detta inte orsakar några besvär för grannen eller andra i sin omgivning. Då det finns träd överallt och löv som naturligt faller sprids med vinden från de flesta fastigheter, så skulle en tolkning att löv som naturligt faller eller på annat sätt hamnar hos någons tomt kan innebära att det bryter mot lagen troligen inte vara aktuell. Men om någon medvetet dumpar över löven hos grannen skulle det troligen anses orsaka besvär för denne, vilket gör att det kan bli du som har gjort något fel rent juridiskt. Att dumpa löv hos grannen skulle även potentiellt kunna anses vara nedskräpning som kan resultera i böter, (15 kap. 26 § och 29 kap. 7 § Miljöbalken). Här är en länk till en sida som hanterar frågan lite utförligare, se här.

I Finland finns det även föreskrifter som behandlar liknande situationer "Var och en tar hand om de löv som är på egen mark och man får inte föra löv eller annat trädgårdsavfall till annans område" (HRM:s avfallsföreskrifter). Finland och Sverige har till stora delar liknande rättssystem och dumpande av löv på annans fastighet kommer troligen inte heller vara tillåtet här i Sverige. Du skulle kunna kolla upp om det finns lokala föreskrifter för just din kommun som säger något om hur du kan gå tillväga.

Kostnader för att ta bort grenarna

De kostnader som skulle uppsåt för dig om du själv behöver såga ner grenarna skulle du möjligen kunna kräva ersättning av grannen, (2 kap. 1 § alternativt 2 kap. 2 § Skadeståndslagen). Dock kommer det troligen vara svårt att nå framgång med en talan om att kräva ersättning från grannen för en sådan utgift.

Slutsats

Om du redan diskuterat frågan med grannen och denne vägrar att ta ansvar för löven på din tomt så är min rekommendation att du går tillväga såsom jag skrivit i mitt tidigare svar. Du får i slutändan göra en avvägning om du vill fortsätta att hantera löven eller använda dig av din rättighet att ta bort grannes grenar som växer över på din tomt för att se till att löven inte forsätter att falla på din tomt

Hoppas jag lyckats ge dig ett bättre svar denna gången!

Mvh,

Hampus Lagerquist
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?