Är det olagligt att inte låta pappan träffa sitt barn? Vad händer om de bor i olika länder?

2019-10-25 i Barnrätt
FRÅGA
Hej! Jag har en viktig fråga, om man med en annan tjej fått barn men att tjejen vägrar att låta den blivande pappan få träffa barnet så är det olagligt antar jag? I detta sammanhang gäller det två personer som bor i olika länder vilket gör problemet ganska stort ( Sverige & frankrike )
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Att en förälder inte tillåts träffa sitt barn är tyvärr inte en ovanlig situation. Dock har barn rätt till umgänge med båda föräldrar, oavsett vem av föräldrarna barnet bor med. Detta följer av föräldrabalken (FB) 6 kap. 15 §. Umgänget kan ske genom både direkt kontakt, eller via telefon eller liknande. Enligt samma bestämmelse har båda föräldrar ett gemensamt ansvar att se till att barnets behov av umgänge med båda sina föräldrar tillgodoses så långt som möjligt.

Något att komma ihåg är att denna rätt till umgänge finns till för barnet, det är alltså inte föräldern som har rätt till umgänge med sitt barn, utan tvärtom. Vid alla frågor som rör barns umgänge, men även vårdnad och boende, ska barnets bästa vara det avgörande (FB 6 kap. 2 a §).

I alla EU-länder har barn rätt till ett personligt förhållande och direkt kontakt med båda föräldrarna, även om de bor i olika länder. Det innebär att barnets rätt till umgänge med båda föräldrar gäller, även om en av föräldrarna bor i Sverige och den andra i Frankrike.

Det bästa vore så klart att föräldrarna kom överens om umgänget sinsemellan. Skulle detta inte gå, finns det möjlighet för pappan att väcka talan hos domstol som kan besluta om umgänget mellan honom och barnet (FB 6 kap. 15 a §). En sådan dom erkänns i alla andra EU-länder utan några särskilda förfaranden.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Moa Kryh
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1477)
2020-07-13 Flytta utomlands med barn utan samtycke från andra föräldern
2020-06-30 Kan jag få ensam vårdnad?
2020-06-30 Vad innebär det att ha gemensam vårdnad?
2020-06-30 Får boendeföräldern ensam besluta om val av förskola ?

Alla besvarade frågor (81881)