Är det möjligt att i testamente förordna om vårdnad av barn?

2016-06-29 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Om jag dör vill jag inte pga diverse diagnoser mitt barns far har, att han ska uppfostra vår tvååriga son. Går det att testamentera bort?Med vänlig hälsning
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Frågor om vårdnad av barn regleras i6 kap. föräldrabalken (FB). Därmed kan till och börja med nämnas att barnets bästa alltid ska vara avgörande för alla beslut om vårdnad. Detta framgår av 6 kap. 2 a § 1 st. FB.

I din fråga anger du inte om du för närvarande har ensam vårdnad av er son eller om ni har gemensam vårdnad. Nedan beskriver jag därför vad som gäller i båda fallen, det vill säga vad som gäller om du har ensam vårdad och vad som gäller om ni har gemensam vårdnad.

I 6 kap. 9 § 1 st. FB föreskrivs vad som gäller i vårdnadsfrågan om en förälder dör när barnet står under vårdnad av båda föräldrarna. Enligt denna bestämmelse ska i en sådan situation den andra föräldern ensam få vårdnaden. I det fall du beskriver skulle alltså er sons far få vårdnaden, om ni vid tillfället då du dör har gemensam vårdnad.

Detsamma gäller dock inte enligt 6 kap. 9 § 2 st., om du dör och då har ensam vårdnad om er son. I detta fall ska ”rätten på ansökan av den andra föräldern eller på anmälan av socialnämnden anförtro vårdnaden åt den andra föräldern eller, om det är lämpligare, åt en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare”. Om det är lämpligt eller inte att utse den andra föräldern till vårdnadshavare avgörs just utifrån barnets bästa. Enligt förarbetena till föräldrabalken beaktas i detta sammanhang barnets relation till den efterlevande föräldern och dess relation till någon annan vuxen. Skulle det anses lämpligare att förordna vårdnadshavare särskilt så utses någon eller några som är lämpade att ge barnet ”omvårdnad, trygghet och en god fostran”, enligt 6 kap. 10 a § 1 st. FB.

I 6 kap. 10 a § 4 st. föreskrivs slutligen att hänsyn ska tas till föräldrars angivna vilja om vem som ska ha vårdnaden efter deras död. Detta kan ske exempelvis i ett testamente. Den person som föräldern har önskat ska då anförtros vårdnaden, om det inte är olämpligt. Denna bestämmelse avser dock det fallet att båda föräldrarna har avlidit och när vårdnadshavare ska förordnas. Om din sons far inte ansetts lämplig i enlighet med den ovan nämnda bedömningen som ska göras enligt 6 kap. 9 § 2 st. och vårdnadshavare därmed ska förordnas, bör dock din vilja ändå kunna beaktas av domstolen med stöd av denna bestämmelse.

Sammanfattningsvis finns det alltså en möjlighet att påverka vårdnadsfrågan genom att i exempelvis ange i ett testamente vem man önskar ska få vårdnaden om sitt barn efter man själv avlidit. Detta är dock inte bindande, utan frågan avgörs i slutändan med hänsyn till barnets bästa och vad som är lämpligast.

Hoppas du upplever att jag besvarat din fråga. Har du några ytterligare frågor eller funderingar är du välkommen att återkomma med dessa i kommentarsfältet nedan.

Med vänliga hälsningar,

Adam Karttunen Bark
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (797)
2021-01-09 Om reglering av ensam vårdnad, egenmäktighet med barn m.m.
2021-01-06 Får vår dotter flytta till mig?
2020-12-31 Kan andra än föräldrar bli vårdnadshavare?
2020-12-25 Hur ansöker man om verkställighet för umgänge?

Alla besvarade frågor (88098)