Är det lagligt att lämna tonåringar ensamma hemma under en längre tid?

2020-03-11 i Barnrätt
FRÅGA
Är det verkligen lagligt att lämna 3 tonåringar 13,14 och 15 år hemma själva i 2 veckor
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!

Frågan är inte reglerad i lag

Frågan om hur länge och under vilka omständigheter man får lämna sina barn ensamma hemma regleras inte i lag, utan är snarare en fråga om barnuppfostran och moral. Att lämna tonåringar hemma under två veckor strider därför inte mot någon lag.

Vårdnadshavares ansvar

Däremot kan frågan uppkomma om vårdnadshavares ansvar och barnets bästa. Bestämmelser som rör förhållandet mellan vårdnadshavare och barn regleras i föräldrabalken (FB). Det som utifrån juridikens synvinkel kan sägas är att barn har rätt till omvårdnad, trygghet och god fostran (6 kap 1 § FB). Barnets vårdnadshavare ansvarar även bland annat för att barnets behov blir tillgodosedda samt att barnet får den tillsyn som behövs (6 kap 2 § 2 st FB). Det är inte reglerat hur dessa bestämmelser ska uppnås och vad som är rätt och fel, utan det är upp till dig som vårdnadshavare att bedöma hur du på bästa sätt tillgodoser barnets behov och omvårdnad.

Sammanfattat

Som jag ovan nämnt är det inte olagligt att lämna tonåringar hemma under två veckor. Det är upp till vårdnadshavaren och dennes ansvar att besluta om detta. Men det viktiga att komma ihåg är att vårdnadshavaren är ansvarig för att tillgodose barnets behov etc

Anna Holmlund
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1519)
2020-09-21 Kan man anmäla socialtjänsten för att ha skrämt ett barn?
2020-09-20 Skyldigheter och rättigheter - oönskad graviditet
2020-09-14 Får en 16-åring ge pengar till sitt yngre syskon?
2020-09-12 Vilken förälder ska ansvara för skjuts till och från umgänget?

Alla besvarade frågor (84259)