Är bouppteckningen felaktig om jag inte blivit kallad till förrättningen?

FRÅGA
Har fått kopia av min mors bouppteckning via skattemyndigheyen- där är det i kryssat "personlig närvaro" på mig. Har varken varit närvarande, fått kallelse eller skrivit fullmakt. Ska inte upplysningar vara sanningsenliga - detta är ju en fullständig lögn. Får det gå till på detta sätt?
SVAR

Hej,
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Samtliga dödsbodelägare ska kallas till förrättningen i god tid (20 kap. 3 § första stycket ärvdabalken). Om en person inte varit närvarande måste det finnas bevis på att personen blivit kallad till förrättningen. Beviset ska bifogas bouppteckningen.

I ditt fall har de angivit att du varit personligt närvarande trots att du inte deltagit i förrättningen. Det innebär att bouppteckningen är felaktig. Du måste överklaga Skatteverkets beslut att registrera bouppteckningen inom tre veckor för att de ska kunna ändra felaktigheten. Dödsboet måste då kunna bevisa att du blivit kallad till förrättningen.

Upptäcks felaktigheten i bouppteckningen ska därefter en tilläggsbouppteckning förrättas inom en månad (20 kap. 10 § första stycket ärvdabalken). Tilläggsbouppteckningen görs på samma sätt som en vanlig bouppteckning (20 kap 10 § tredje stycket ärvdabalken).

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Matilda Bergström
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
CM Jag driver ett privat internationellt finansiellt partnerskap som skapades för att hjälpa människor som behöver finansiellt stöd. Om du har ekonomiska svårigheter eller ekonomiskt kaos och behöver pengar för att starta ditt eget företag, eller om du behöver ett lån för att lösa dina skulder eller betala dina räkningar, kan jag bevilja lån som sträcker sig från upp till 5.000.000 sek. Om du är intresserad av mitt erbjudande, berätta vad du vill låna och hur lång tid det tar. Kontakt: nagelsilvia58@gmail.com
2019-08-01 15:32
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (887)
2019-10-05 Hur vet jag om ett testamente vunnit laga kraft?
2019-10-03 Kan man byta boutredningsman?
2019-09-28 Ingår tillgångar i aktiebolaget i dödsboet?
2019-09-27 Varför tillsätts en konkursförvaltare vid en konkurs av ett dödsbo och vem sak betala förvaltaren?

Alla besvarade frågor (73804)