Är bouppteckningen felaktig om jag inte blivit kallad till förrättningen?

FRÅGA
Har fått kopia av min mors bouppteckning via skattemyndigheyen- där är det i kryssat "personlig närvaro" på mig. Har varken varit närvarande, fått kallelse eller skrivit fullmakt. Ska inte upplysningar vara sanningsenliga - detta är ju en fullständig lögn. Får det gå till på detta sätt?
SVAR

Hej,
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Samtliga dödsbodelägare ska kallas till förrättningen i god tid (20 kap. 3 § första stycket ärvdabalken). Om en person inte varit närvarande måste det finnas bevis på att personen blivit kallad till förrättningen. Beviset ska bifogas bouppteckningen.

I ditt fall har de angivit att du varit personligt närvarande trots att du inte deltagit i förrättningen. Det innebär att bouppteckningen är felaktig. Du måste överklaga Skatteverkets beslut att registrera bouppteckningen inom tre veckor för att de ska kunna ändra felaktigheten. Dödsboet måste då kunna bevisa att du blivit kallad till förrättningen.

Upptäcks felaktigheten i bouppteckningen ska därefter en tilläggsbouppteckning förrättas inom en månad (20 kap. 10 § första stycket ärvdabalken). Tilläggsbouppteckningen görs på samma sätt som en vanlig bouppteckning (20 kap 10 § tredje stycket ärvdabalken).

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Matilda Bergström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (982)
2020-08-06 Särkullbarn tar egendom från dödsboet, är detta straffbelagt?
2020-08-06 Skatteskuld för avslutat dödsbo?
2020-07-29 Hindra delägare från att rota i dödsbo?
2020-07-22 Glömt att ta upp ett lokalhyreskontrakt i bouppteckningen

Alla besvarade frågor (82626)