Är boendeföräldern skyldig att skjutsa vid umgängestillfällena?

2020-01-31 i Barnrätt
FRÅGA
Jag som boendeförälder var tvungen att flytta 7 mil (40 min med bil och 1h kommunalt) från umgängesföräldern pga ekonomi och jobb. Umgängesföräldern vägrar hämta och lämna inför deras umgänge som är varannan helg. Jag har ställt upp på att hämta och lämna i ett halvår nu, utan ersättning för resan.Om jag inte går med på det här så stämmer umgängesföräldern mig och yrkar på att bli boendeförälder. Vad har jag för rätt i detta?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga berör umgängesresor och regleras i föräldrabalken, hädanefter FB.

Den föräldern som barnet ska umgås med har det primära ansvaret för kostnaderna för barnets umgängesresor. Om barnet bor tillsammans med endast en förälder, skall den föräldern ta del i kostnaderna för de resor som föranleds av barnets behov av umgänge med den andra föräldern. Det skall ske efter vad som är skäligt med hänsyn till föräldrarnas ekonomiska förmåga och övriga omständigheter, se 6 kap. 15 b FB.

Den förälder som barnet bor hos är i allmänhet dock endast skyldig att ta del av resekostnaderna när avståndet mellan bostadsorten och umgängesorten är relativt stort, i lagens förarbeten anges en riktpunkt på tio mil. Se även RH 1999:30 där en vårdnadshavare inte ansågs skyldig att bidra till kostnaderna för resor till den andra föräldern vid umgänge, genom att svara för resorna och skjutsa sin son när avståndet underskred tio mil.

Du behöver således inte hämta och lämna när den andra föräldern ska ha umgänge utan dessa resor ansvarar umgängesföräldern för själv.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Victoria Ruzbarsky
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1679)
2021-04-16 Sambon vägrar godkänna barnets flyttanmälan
2021-04-15 Hur fördelas vårdnad och boende mellan föräldrar?
2021-04-15 Barns rätt till eget rum
2021-04-15 Kan jag hindra en vuxen person från att kontakta mitt barn?

Alla besvarade frågor (91260)