Ansvar för skador hund orsakat

FRÅGA
Om grannens hundar rymmer och dödar mina inhägnade hönor och tuppar.Vem är ansvarig för detta?Kan det bli rättsak i detta (hundarna avlivas) om det visar sig att det upprepat sig,
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om ansvar för hundar finns i Lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter.

Enligt 19 § hund- och kattlagen så ska ägaren eller innehavaren av en hund ersätta skada som hunden orsakat oavsett om denne har vållat skadan eller inte. Detta brukar kallas strikt ansvar. Det betyder att om grannens hundar rymmer och dödar dina inhängnade hönor och tuppar, vilket innebär skada för dig då de har ett ekonomiskt värde, så ska grannen ersätta dig oavsett om det är personens fel att hundarna rymde. Vad din granne i egenskap av ägare eller innehavare har betalat i skadestånd har han eller hon rätt att få tillbaka av den som orsakat skadan om det är någon annan som orsakat den än personen själv. Om det händer och personen inte vill betala dig skadestånd för din skada så får du ansöka om stämning i tingsrätten och därigenom försöka kräva ut skadestånd.

För att förhindra att en hund orsakar skda eller avsevärd olägenhet får Polismyndigheter, om inte andra mindre ingripande åtgärder kan anses tillräckliga, besluta att hunden ska omhändertas enligt 11 § hund- och kattlagen. Om en hund har omhändertagits ned stöd av 11 § får Polismyndigheten, efter utredning, besluta att hunden ska säljas, skänkas bort eller om hunden utgör en fara för människor eller djur, eller om det finns andra särskilda skäl, avlivas.

Hoppas det var svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Hanna Rappmann
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skadeståndssansvar för djurägare (432)
2020-11-19 Skadeståndsansvar för hundägare
2020-11-07 Vems ansvar är det om en hund biter någon?
2020-11-07 Vilket ansvar har jag för min utekatt?
2020-11-02 Ansvar när en hund kolliderat med vår hund?

Alla besvarade frågor (86450)